Ekosistem pametnega mesta

Ključni cilj področne vertikale Ekosistem pametnega mesta je povezati podatke, storitve in produkte, ki nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v kontekstu pametnih mest.
Prioriteno razvojno področje je odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Ekosistem pametnega mesta, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Ekosistem pametnega mesta

Kontakti:

VODJA
ANDREJ PREVC
Telekom Slovenije d.d.

e-pošta: andrej.prevc@telekom.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
ALEŠ SMOKVINA
Marand Inženiring d.o.o.

e-pošta: ales.smokvina@marand.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
prof. dr. MARKO BAJEC
UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko

e-pošta: marko.bajec@fri.uni-lj.si

Člani:
Člani področja Ekosistem pametnega mesta