Ekosistem pametnega mesta

Ključni cilj področne vertikale Ekosistem pametnega mesta je povezati podatke, storitve in produkte, ki nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v kontekstu pametnih mest.
Prioriteno razvojno področje je odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Ekosistem pametnega mesta, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt vertikale Ekosistem pametnega mesta

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_EPM

Kontakti:

VODJA
ANDREJ PREVC
Telekom Slovenije d.d.

e-pošta: andrej.prevc@telekom.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
ALEŠ SMOKVINA
BETTER, Programska oprema, d.o.o.

e-pošta: ales.smokvina@better.care
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
prof. dr. MARKO BAJEC
UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko

e-pošta: marko.bajec@fri.uni-lj.si

Člani:
Člani področja Ekosistem pametnega mesta