Ekosistem pametnega mesta

Ekosistem pametnega mesta

Energetska in druga oskrba

Kakovost urbanega bivanja

Mobilnost, transport in logistika

Varnost

Zdravje

Ekosistem pametnega mesta

Ključni cilj področne vertikale Ekosistem pametnega mesta je povezati podatke, storitve in produkte, ki nastajajo na posameznih področjih pametnega mesta ter tako izkoristiti polni potencial digitalizacije v kontekstu pametnih mest.
Prioriteno razvojno področje je odprta integracijska platforma za povezovanje in razvoj celovitejših rešitev in skupnih storitev.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Ekosistem pametnega mesta, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Ekosistem pametnega mesta

Kontakti:

VODJA
ANDREJ PREVC
Telekom Slovenije d.d.

e-pošta: andrej.prevc@telekom.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
ALEŠ SMOKVINA
Marand Inženiring d.o.o.

e-pošta: ales.smokvina@marand.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
prof. dr. MARKO BAJEC
UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko

e-pošta: marko.bajec@fri.uni-lj.si

Člani:
Člani področja Ekosistem pametnega mesta