Fokusna področja – vertikale

V obdobju od začetka septembra 2022 do sredine oktobra 2022 smo v procesu osredotočenja vertikalnih področij delovanja SRIP PMiS, opravili pregled ustreznosti vsebinskih usmeritev iz Akcijskih načrtov.

Dne 21. 10. 2022 smo na SVRK posredovali zapis ključnih usmeritev na fokusnih področjih in produktnih smereh SRIP PMiS, po opravljenem procesu podjetniškega odkrivanja EDP in osredotočanja, ki smo ga opravili v obdobju med 2. 9. 2022 in 21. 10. 2022. Gre za pripravo izhodišč, ki bodo del Akcijskega načrta za nadaljnje delovanje SRIP PMiS, po 1. 10. 2023.

Vizija partnerstva vertikalnih področij v SRIP PMiS je vzpostaviti svetovno prepoznan ekosistem partnerjev, ki permanentno sinergično nadgrajujejo in povezujejo svoje kompetence in nudijo zadovoljive kapacitete za raziskave in razvoj, produkcijo in trženje globalno konkurenčnih inovativnih visokotehnoloških rešitev na vseh področjih Pametnih mest in skupnosti.

Zaradi medsebojne prepletenosti področij in povezanosti z IKT horizontalno mrežo ter povezljivosti z drugimi strateškimi razvojnimi partnerstvi, predstavljajo fokusna področja SRIP-PMiS pomemben člen v umeščanju Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave in digitalne regije z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje na globalni ravni. Razvoj bo usmerjen v srednje in visoko tehnološke nišne rešitve, za primerjalno majhna urbana okolja, regulirana z različnimi predpisi in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri njihovem razvoju.

Fokusna področja – vertikale: