HPC in big data

HPC (visoko-zmogljivo računalništvo) in Big Data (masovni podatki) sta povezani področji, ki ponujata visoko zmogljivo analizo masovnih in kompleksnih podatkovnih setov na različnih področjih: od biologije, medicine, fizike, kompleksnih družbenih pojavov, do napredne proizvodnje (simulacije, razvoj produktov, optimizacija procesov, …).

Cilj področja je umestiti HPC in Big Data v vrednostne verige, ki na eni strani temeljijo na infrastrukturi področja »High Performance Computing« (HPC, visokozmogljivo računalništvo, tudi superračunalništvo) in na drugi strani ponuditi podlago za vrsto aplikativnih področij, ki že danes generirajo veliko podatkov in z ustrezno analitiko lahko ponudijo prebojne in inovativne storitve in nova znanja.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področja HPC in Big Data, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

KLjučni poudarki IKT Hm – HPC Big Data

Kontakti:

VODJA

e-pošta:
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
MITJA TRAMPUŽ
CREA pro d.o.o.

e-pošta: mitja.trampuz@creapro.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
doc. dr. MIRJANA KLJAJIĆ BORŠTNAR
UM, Fakulteta za organizacijske vede

e-pošta: mirjana.kljajic@fov.uni-mb.si

Člani:
Člani horizontale HPC in big data

HPCBigData – Ponudba za podporo in sodelovanje z IKT_Hm