Kibernetska varnost

Namen razvoja področja Kibernetska varnost je zagotoviti produkte in storitve za celovito obvladovanje kibernetskih tveganj v gospodarstvu in javnem sektorju, tako v fazi razvoja kot tudi v fazi operativne uporabe storitev IKT, z uresničevanjem visoke ravni kibernetske zrelosti, potrebne za uspešno uresničevanje ciljev digitalne transformacije podjetij in javnega sektorja.

Cilj področja kibernetske varnosti je ponuditi enostavno vgradljive produkte in storitve, ki podpirajo najsodobnejše varnostne standarde. Naslovili bomo orodja za spremljanje in nadzor dogodkov v informacijskih sistemih, njihovo analitiko z namenom zaznavanja groženj in anomalij, orodja za podporo ocenjevanju uspešnosti protiukrepov, upravljanja identitet, zagotavljanja pooblastil in nadzora dostopa, orodja zagotavljanja zaupanja, transparentnosti dokazov, hranjenja in upravljanja digitalnih transakcij, tehnologij blockchain, anonimnosti, varnega shranjevanja podatkov, varnosti v komunikaciji in zlivanju podatkov v omrežju, orodja za varovanje in upravljanje zasebnosti ter zaupnosti v podatkovnih skladiščih, orodja za varno obdelavo velepodatkov (big data) in prostorskih podatkov, orodja za analitiko varnostnih podatkov, vključevanje umetne inteligence v varnostne produkte, varnost kot podpora v digitalizaciji ter v internetu stvari.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področja Kibernetska varnost, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Ključni poudarki IKT Hm – Kibernetska varnost

Kontakti:

VODJA
MIHAEL NAGELJ
SeKV

e-pošta: sekv@gzs.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
MILAN GABOR
Viris

e-pošta: milan@viris.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
prof.dr. MOJCA CIGLARIČ
UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko

e-pošta: mojcac@fri.uni-lj.si

Člani:
Člani horizontale kibernetska varnost

Kibernetska varnost-Ponudba za podporo in sodelovanje z IKT_Hm