Članstvo

2023_8_23-Logotipi-clanov-SRIP-PMiS

Vabimo vas, da se kot član pridružite v Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS).

ZAKAJ POSTATI ČLAN SRIP PMiS:

  • Kreiranje podjetniškega okolja, ki bistveno prispeva k prepoznavnosti članov in s tem k doseganju višje dodane vrednosti.
  • Pomoč pri vzpostavitvi povezav z novimi poslovnimi partnerji in promociji njihovih produktov, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.
  • Sodelovanje s predstavniki državnih organov, z namenom priprave skupnih izhodišč za oblikovanje strateško-razvojnih nacionalnih dokumentov.
  • Podpora pri izvajanju in promociji aktivnosti.
  • Razvoj človeških virov in kompetenc zaposlenih.
  • Možnost udeležbe in uveljavljanje popustov na delavnicah, konferencah, sejmih, predstavitvah in strokovnih izobraževanjih z namenom dviga nivoja znanja, prenosa dobrih praks in posledično dviga nivoja storitev na trgu.
  • Promocija dosežkov članic na družbenih omrežjih, spletni strani, konferencah in prireditvah v sklopu aktivnosti, povezanih s SRIP PMiS.
  • Obveščanje o možnostih pridobivanja EU sredstev in ostalih aktualnih dogodkih.
  • SRIP PMiS združuje in povezuje več kot 110 članov. Postali boste član partnerstva podjetij, ki skupaj oblikujejo uspešne zgodbe na področju gospodarstva in raziskovalne sfere.

Seznam članov SRIP PMiS

Podrobnejše informacije o delovanju partnerstva, vključitvi vanj in o ugodnostih ter obveznostih članov se nahajajo v spodnjih dokumentih.

Prosimo vas, da nam v primeru včlanitve podpisano in skenirano pristopno izjavo pošljete na e-naslov: pmis@ijs.si, original pa nam pošljete po pošti na naslov Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, s pripisom (za SRIP PMiS).

Shema SRIP PMiS


Povabilo k članstvu SRIP PMiS
Pristopna izjava SRIP PMiS

Splošno pooblastilo o zastopanju pri aktivnostih SRIP PMiS