dr. Nevenka Cukjati

dr. Nevenka Cukjati
Generalna direktorica

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana
SRIP Pametna mesta in skupnosti
Brinje 40, Soba Š152
SI-1262 Dol pri Ljubljani

+386 1 477 3864
+386 30 465 677
nevenka.cukjati@ijs.si