Aktualno

ZELENA LUČ ZA 3. FAZO: Dne 30. 7. 2020 smo s strani MGRT prejeli pozitiven Sklep o sofinanciranju operacije SRIP PMiS. V obdobju 2020-2022 se bomo še bolj osredotočili na doseganje ciljev iz Akcijskega načrta. Skupaj z Vami, člani partnerstva bomo tako prispevali k še uspešnejšemu oblikovanju razvojno-raziskovalnega in podjetniškega okolja v Sloveniji in EU.


EVROPSKI ZELENI DOGOVOR vsebuje akcijski načrt za:

  • učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo,
  • obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja,
  • cilj je postati prva podnebno nevtralna celina. 

MISIJE:  V okviru Horizon Europe (2021-2027) je bilo prepoznanih 5 ključnih področij misij: rak, klimatske spremembe, pametna mesta, oceani in sladke vode, hrana in zemlja.   SRIP PMiS se s svojimi aktivnostmi vključuje v področje pametnih mest


Z željo podajanja informacij s strani članov SRIPov, smo koordinatorji vseh devetih SRIPov, dne 15. 4. 2020, poslali na SVRK, MGRT in SPIRIT skupen predlog za nadgradnjo ukrepov corona in nadaljnjo še učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Poziv  in predlog ukrepov vseh SRIPov, z dne 15. 4. 2020.


Predlog corona ukrepov vertikalnih vsebin SRIP PMiS z vidika realizacije S4
Predlog corona ukrepov z vidika IKT HM SRIP PMiS z vidika realizacije S4


Koordinatorji vseh devetih SRIPov,  smo dne 21. 2. 2020, poslali na MGRT, MIZŠ in SVRK predlog ukrepov  za učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Predlog ukrepov SRIPov za  učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4


Predlog vsebin in ukrepov vseh SRIPov s poudarkom na področju internacionalizacije, maj 2018