Aktualno

MISIJE: V okviru Horizon Europe (2021-2027) je bilo prepoznanih 5 ključnih področij misij: rak, klimatske spremembe, pametna mesta, oceani in sladke vode, hrana in zemlja. SRIP PMiS se s svojimi aktivnostmi vključuje v področje pametnih mest.

Z željo podajanja informacij s strani članov SRIPov, smo koordinatorji vseh devetih SRIPov, dne 15. 4. 2020, poslali na SVRK, MGRT in SPIRIT skupen predlog za nadgradnjo ukrepov corona in nadaljnjo še učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Poziv in predlog ukrepov vseh SRIPov, z dne 15. 4. 2020

Predlog corona ukrepov vertikalnih vsebin SRIP PMiS z vidika realizacije S4
Predlog corona ukrepov z vidika IKT HM SRIP PMiS z vidika realizacije S4

Koordinatorji vseh devetih SRIPov, smo dne 21. 2. 2020, poslali na MGRT, MIZŠ in SVRK predlog ukrepov za učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Predlog ukrepov SRIPov za učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4

Predlog vsebin in ukrepov vseh SRIPov s poudarkom na področju internacionalizacije, maj 2018