Aktualno: pametno-mesto

pametno-mesto

Za Vas smo pripravili: pametno-mesto s tehnološko igralnico in tržnico.

V tehnološki igralnici lahko spoznavate in preskušate različne tehnologije in platforme (igrala) za razvoj inovativnih rešitev na področju pametnih mest in skupnosti. Svoje rešitve pa lahko delite in promovirate na skupni digitalni tržnici.

Javna obravnava osnutka prenove strukture pametne specializacije

Od 26. 03. 2021 do 19. 04. 2021 bodo potekale spletne delavnice na temo prenove Strategije Pametne Specializacije, na katerih bodo predstavljena opredeljena prioritetna področja, fokusna področja in produktne smeri. ODPRTE PRIJAVE: Spletne delavnice na temo prenove Strategije Pametne Specializacije; 26. 3.–19. 04. 2021.


POGODBA za 3. fazo Operacije SRIP PMiS in podaljšanje Operacije SRIP PMiS

Dne 30. 9. 2020 smo IJS z MGRT podpisali pogodbo za 3. fazo sofinanciranja Operacije SRIP Pametna mesta in skupnosti, ki velja za obdobje od 14. 2. 2020 do 30. 9. 2022. V tem obdobju se bomo osredotočali na doseganje ciljev in kazalnikov, kot izhajajo iz Akcijskega načrta. Hkrati pa v sodelovanju z Vami člani, prispevali k uspešnosti na področju razvoja, raziskav ter podjetniškega okolja.

Dne 17. 2. 2021 je bil podpisan Dodatek št. 1 k pogodbi za podaljšanje 3. faze Operacije SRIP PMiS, do 30. 9. 2023.


SVRK IN SRIPi: Priprava prenovljene strategije pametne specializacije S4

V skladu z usmeritvami Ekipe S4, SVRK ter nalogami prenove S4 v delu podjetniškega odkrivanja EDP2, smo v obdobju september-november 2020 opravili posvetovanja z Ekipo SVRK S4 in predstavniki SRIPov, z namenom osredotočenja fokusnih področij. Prenovljena strategija pametne specializacije bo opredelila ključna področja delovanja SRIPov v obdobju 2021-2027. 


ZELENA LUČ ZA 3. FAZO: Dne 30. 7. 2020 smo s strani MGRT prejeli pozitiven Sklep o sofinanciranju operacije SRIP PMiS. V obdobju 2020-2022 se bomo še bolj osredotočili na doseganje ciljev iz Akcijskega načrta. Skupaj z Vami, člani partnerstva bomo tako prispevali k še uspešnejšemu oblikovanju razvojno-raziskovalnega in podjetniškega okolja v Sloveniji in EU.


EVROPSKI ZELENI DOGOVOR vsebuje akcijski načrt za:

  • učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto, krožno gospodarstvo,
  • obnovo biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje onesnaževanja,
  • cilj je postati prva podnebno nevtralna celina. 

MISIJE:  V okviru Horizon Europe (2021-2027) je bilo prepoznanih 5 ključnih področij misij: rak, klimatske spremembe, pametna mesta, oceani in sladke vode, hrana in zemlja.   SRIP PMiS se s svojimi aktivnostmi vključuje v področje pametnih mest


Z željo podajanja informacij s strani članov SRIPov, smo koordinatorji vseh devetih SRIPov, dne 15. 4. 2020, poslali na SVRK, MGRT in SPIRIT skupen predlog za nadgradnjo ukrepov corona in nadaljnjo še učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Poziv  in predlog ukrepov vseh SRIPov, z dne 15. 4. 2020.


Predlog corona ukrepov vertikalnih vsebin SRIP PMiS z vidika realizacije S4
Predlog corona ukrepov z vidika IKT HM SRIP PMiS z vidika realizacije S4


Koordinatorji vseh devetih SRIPov,  smo dne 21. 2. 2020, poslali na MGRT, MIZŠ in SVRK predlog ukrepov  za učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4.

Predlog ukrepov SRIPov za  učinkovitejšo izvedbo vsebin Strategije pametne specializacije S4


Predlog vsebin in ukrepov vseh SRIPov s poudarkom na področju internacionalizacije, maj 2018