Koristi za partnerje

Koristi za partnerje (podjetja):

  • Zastopanje napram državi; SRIP ima mandat države, da zastopa gospodarstvo na področju pametnih mest in skupnosti, kar je naša največja konkurenčna prednost. V ta sklop spada tudi določanje prioritetnih tematik, ki jih bo država podprla preko razpisov in tudi drugače.
  • Brezplačno sodelovanje na dogodkih za člane; ti dogodki vključujejo delavnice, mreženje, izmenjavo izkušenj in dobrih praks, kratka izobraževanja (v zvezi s tehnologijo, aktualnimi razpisi, novimi poslovnimi modeli, intelektualno lastnino, ipd.).
  • Znižana (članska) cena za druge dogodke; na primer večdnevna izobraževanja, mednarodni dogodki.
  • Zastopanje v mednarodnih organizacijah; tehnološke platforme v EU in podobno.
  • Promocija; promoviranje članov in njihovih produktov na dogodkih in na spletu.
  • Pomoč pri iskanju partnerjev; s pomočjo baze kompetenc.
  • Pomoč pri iskanju demonstracijskih in pilotnih okolij; na primer BTC, Aspern, FabLabi.
  • Pomoč pri odpiranju trga; z lastnimi stiki v Sloveniji, z gospodarsko diplomacijo in mrežo zastopnikov v tujini.

Postanite naš partner.