Kakovost urbanega bivanja

Ključni cilj področne vertikale Kakovost urbanega bivanja je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih različnim ciljnim skupinam, za zagotavljanje vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja. To področje je izrazito integracijsko, saj na kakovost urbanega bivanja vplivajo tako vsa ostala področja zajeta v SRIP Pametna mesta in skupnosti kot tudi produkti drugih SRIP-ov.

Prioritetno razvojno področje v sklopu področne vertikale Kakovost urbanega bivanja pa je izgradnja analitične platforme za načrtovanje, spremljanje in upravljanje okolij.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Kakovost urbanega bivanja, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Kakovost urbanega bivanja

Kontakti:

VODJA
TADEJ PFAJFAR
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
mag. BORUT PEGAN ŽVOKELJ
Inštitut PROIN d.o.o.

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
izr. prof. UROŠ LOBNIK
UM, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

Člani:
Člani področja kakovost urbanega bivanja

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.