Kakovost urbanega bivanja

Ključni cilj področne vertikale Kakovost urbanega bivanja je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih različnim ciljnim skupinam, za zagotavljanje vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja. To področje je izrazito integracijsko, saj na kakovost urbanega bivanja vplivajo tako vsa ostala področja zajeta v SRIP Pametna mesta in skupnosti kot tudi produkti drugih SRIP-ov.

Prioritetno razvojno področje v sklopu področne vertikale Kakovost urbanega bivanja pa je izgradnja analitične platforme za načrtovanje, spremljanje in upravljanje okolij.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Kakovost urbanega bivanja, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt vertikale Kakovost urbanega bivanja

AN_SRIP_PMiS_2020_2022_3FAZA_KUB

Kontakti:

VODJA
MATEJ HAŠAJ
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

e-pošta: matej.hasaj@luz.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
mag. BORUT PEGAN ŽVOKELJ
Inštitut PROIN d.o.o.

e-pošta: borut.pegan-zvokelj@proin.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
dr. IGOR BIZJAK
Urbanistični inštitut Republike Slovenije

e-pošta: igor.bizjak@uirs.si

Člani:
Člani področja kakovost urbanega bivanja