Kakovost urbanega bivanja

Ključni cilj področne vertikale Kakovost urbanega bivanja je dvig kakovosti življenja v mestnih okoljih različnim ciljnim skupinam, za zagotavljanje vzdržnega zelenega trajnostnega ekonomskega in socialnega razvoja. To področje je izrazito integracijsko, saj na kakovost urbanega bivanja vplivajo tako vsa ostala področja zajeta v SRIP Pametna mesta in skupnosti kot tudi produkti drugih SRIP-ov.

Prioritetno razvojno področje v sklopu področne vertikale Kakovost urbanega bivanja pa je izgradnja analitične platforme za načrtovanje, spremljanje in upravljanje okolij.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področne vertikale Kakovost urbanega bivanja, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt vertikale Kakovost urbanega bivanja

Kontakti:

VODJA
MATEJ HAŠAJ
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

e-pošta: matej.hasaj@luz.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
mag. BORUT PEGAN ŽVOKELJ
Inštitut PROIN d.o.o.

e-pošta: borut.pegan-zvokelj@proin.si
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
dr. IGOR BIZJAK
Urbanistični inštitut Republike Slovenije

e-pošta: igor.bizjak@uirs.si

Člani:
Člani področja kakovost urbanega bivanja