Ključne omogočitvene tehnologije

Ključne omogočitvene tehnologije (angl. key enabling echnology, KET) delujejo v okviru IKT Horizontalne mreže (IKT_HM), ki je organizacijsko del SRIP PMiS.

IKT_HM nudi s KET-i podporo vsem fokusnim področjem SRIP PMiS ter vsem fokusnim področjem devetih SRIP-ov.

IKT_HM sledi viziji Vlade Republike Slovenije, da naj postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi. Referenčnost predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom, znanostjo in državo pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenje ljudi.

Vodja IKT Horizontalne mreže: Flavio Fuart.
E-mail: flavio.fuart@gzs.si