Vizija: PAMETNE REŠITVE ZA ZELENO PRIHODNOST

SRIP PMiS želi soustvariti podjetniško okolje, ki bo omogočilo razvoj podjetij, ki bodo na svojem področju globalni vodje. Naš namen je povezovanje deležnikov, predvsem raziskovalnih organizacij ter gospodarstva, da razvijemo produkte, ki bodo uspešni na globalnem trgu.

Naši glavni vrednoti sta sodelovanje in odličnost.

Partnerstvo  združuje preko 110 podjetij in raziskovalnih ustanov iz vse Slovenije. Naša največja konkurenčna prednost  je, da imamo mandat države za zastopanje gospodarstva in RR institucij na področju pametnih mest in skupnosti. V partnerstvu  vključujemo aktualne vsebine nove finančne perspektive Evropa 2021–2027, Misije – področje ogljično nevtralnih mest in smernice dokumenta “GREEN DEAL” zelenega dogovora. Evropska komisija je s pomočjo finančnega mehanizma misij opredelila pomen ogljično nevtralnih pametnih mest kot eno od petih ključnih področij.
Cilji partnerstva:
o ustvarjanje in podpora sinergijam med podjetji in raziskavami in razvojem
o ustvarjanje povezave med državo in člani SRIP PMiS: aktivno sodelovanje pri kreiranju in oblikovanju politik v novi finančni perspektivi 2021-2027 in dalje do 2030: Slovenska industrijska politika (SIP), Razvojno-raziskovalna strategija Slovenije, Strategija umetne inteligence, Strategija pametne specializacije SPS
o promocija članov in njihovih izdelkov, produktov, storitev
o neposredne informacije članom SRIP  PMiS

o izboljšanje kakovosti življenja v mestih in skupnosti: povezovanje z občinami, mesti

Stališče vseh 9 SRIP-ov:

2019_10_02_Skupne-strateške-vsebine-SRIPov