Organi, strukture in delovna telesa SRIP PMiS

Ustanovni člani SRIP PMiS so:

Institut »Jožef Stefan«- koordinator
Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za informatiko in telekomunikacije
Zavod Nextistence, Novo Celje
Univerza v Ljubljani

V sklopu SRIP PMiS delujejo naslednji organi:

a) Skupščina;
b) Usmerjevalni odbor;
c) Generalni direktor;
d) Programski svet;
e) Izvršilni direktor – Matjaž Logar
f) Vodja IKT horizontalne mreže – Flavio Fuart

Več informacij o organih in strukturi SRIP PMiS se nahaja v Poslovniku SRIP PMiS.

Cenik storitev predavateljev in ekspertnih članov skupin