Prenova strategije pametne specializacije

Dne 24. 5. 2023 je v Ljubljani potekal dogodek SRIP-I IN GOSPODARSKA KONKURENČNOST SLOVENIJE. V panelu: VLOGA SRIP-OV V GOSPODARSKEM EKOSISTEMU je sodelovala tudi generalna direktorica SRIP PMiS, dr. Nevenka Cukjati, ki je predstavila primere dobre prakse SRIP PMiS.

Dne 9. 3. 2023 se je Vlada RS seznanila s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5). S Strategijo S5 je Slovenija izpolnila tematski omogočitveni pogoj, ki izhaja iz evropskih kohezijskih uredb in se nanaša na črpanje sredstev Cilja politike 1 – Pametna Evropa. Vsi dokumenti so objavljeni tukaj.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je z Evropsko komisijo sklenilo dogovor, da bodo dodatno osredotočenje (posebej na prednostnih področjih, ki jih je EK izpostavila že pred potrditvijo), opravili do novele S5, ki jo predvidevajo v Q4 2023. Novelo S5 bodo posredovali vladi v obravnavo predvidoma ponovno v Q4 2023 skupaj s poročilom o izvajanju S4 in S5.

Dne 14. 2. 2023 je v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov dveh inovacijskih mrež: EIT skupnosti znanja in inovacij (EIT RIS HUB) in strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP). Namen dogodka je bil predstaviti njuno delovanje, primere dobrih praks in izzive, s katerimi se soočata, z željo po izboljšanju razumevanja obeh mrež, njunemu močnejšemu povezovanju in iskanju sinergij.

Dne 21. 10. 2022 smo na SVRK posredovali zapis ključnih usmeritev na fokusnih področjih in produktnih smereh SRIP PMiS, po opravljenem procesu podjetniškega odkrivanja EDP in osredotočanja, ki smo ga opravili v obdobju med 2. 9. 2022 in 21. 10. 2022. Gre za pripravo izhodišč, ki bodo del Akcijskega načrta za nadaljnje delovanje SRIP PMiS, po 1. 10. 2023.

V obdobju od začetka septembra 2022 do sredine oktobra 2022 smo v procesu osredotočenja vertikalnih področij delovanja SRIP PMiS, opravili pregled ustreznosti vsebinskih usmeritev iz Akcijskih načrtov.

Dne 27. 9. 2022 smo opravili v sklopu procesa podjetniškega odkrivanja (EDP) pri pripravi dokumenta Strategije pametne specializacije S5 in osredotočenja na vsebinskih področjih vertikal SRIP PMiS, spletno srečanje, skupaj s predstavniki SVRK in predstavniki SRIP PMiS:

Pojasnilo:

proces podjetniškega odkrivanja (angl. entrepreneurial discovery process, EDP) v sklopu priprave prenovljene Strategije pametne specializacije S5 v novi finančni perspektivi 2021 – 2027 je potekal v obdobju september 2020 – marec /april 2021; ko so bile izvedene spletne delavnice po posameznih prednostnih področjih S4: https://www.gov.si/dogodki/2021-03-26-spletne-delavnice-za-prenovo-slovenske-strategije-pametne-specializacije/.

Na spletni strani delavnic je tudi povezava do excel Tabele prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij (15. Marec 2021). V okviru procesa podjetniškega odkrivanja (EDP) so bila, v obdobju september 2020 do april 2021, izvedena tudi usklajevanja med posameznimi vertikalami SRIP PMiS in drugimi SRIP-i, da bi se preprečilo prekrivanje med posameznimi aktivnosti, ki jih nameravajo izvajati posamezni SRIP-i.

SVRK je predstavil pripombe EK iz dokumenta »Pripombe EK na Osnutek slovenske strategije pametne specializacije S5« (prejeli vsi koordinatorji SRIPov po e- pošti, dne 2. 9. 2022). Pozval je udeležence sestanka, da ponovno preverijo možnosti nadajlnjega osredotočenja po posameznih vertikalah.

Koordinatorica SRIP PMiS je izpostavila obrazložitve in pojasnila k dokumentu EK (prejetemu s strani SVRK, dne 2. 9. 2022), ki so bile tudi posredovane na SVRK dne 13. 9. 2022. Udeleženci sestanka so izpostavili potrebo po:

  • vsebinskem osredotočenju in kontinuiteti izvajanja aktivnosti na vseh področjih pametne specializacije,
  • povezovanju ministrstev in njihovem usklajenem delovanju.

Udeleženci so podali predlog, da naj SVRK vzpostavi oziroma okrepi prizadevanja za sodelovanje in povezavo z ministrstvi; pogrešajo koordinacijsko vlogo države v povezavi s SRIPi.

Sklepi:

  • Skupaj s predsednikom PS SRIP PMiS in izvršilnim direktorjem SRIP PMiS so se, udeleženci sestanka, zastopani v vertikalah Programskega sveta SRIP PMiS strinjali, da bodo v sklopu vertikalnih področij operacije SRIP PMiS ponovno opravili pregled ustreznosti in smiselnosti umestitve posameznih fokusnih področij, v skladu z navedbami v obstoječi excel Tabeli prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij (15. Marec 2021).
  • Revidirano excel Tabela prioritet S4 in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij za prednostno področje vertikalnih vsebin SRIP PMiS, bo koordinatorica SRIP PMiS, posredovala na SVRK, do 21. 10. 2022.
PDF Embedder requires a url attribute

Dne 21. 9. 2022 so koordinatorji SRIPov in Horizontale IKT na sestanku predali ministru SVRK medsebojno usklajen dokument s predlogom ukrepov, ki bi lahko bistveno pripomogli k še boljšemu delovanju SRIPov in sodelovanju s pristojnimi ministrstvi.

EU Komisija, 5. julij 2022: Novo poročilo o uspešnosti na področju raziskav in inovacij: grajenje trajnostne prihodnosti v negotovih časih

Komisija je objavila poročilo o uspešnosti na področju znanosti, raziskav in inovacij (SRIP) za leto 2022, v katerem je analizirala uspešnost EU na področju inovacij v svetovnem merilu. Poročilo zagotavlja vpogled v to, kako lahko politike raziskav in inovacij pomagajo zgraditi vključujočo, trajnostno, konkurenčno in odporno Evropo s spodbujanjem bistvene vloge raziskav in inovacij kot vira blaginje in katalizatorja sprememb. V njem je poudarjeno tudi, da bi Evropa morala zaradi koronavirusne pandemije in ruske invazije na Ukrajino okrepiti svojo pripravljenost, da se hitro in ustrezno odzove na nove, nepričakovane izzive.

Upad poslovne dinamike v EU bo vplival na inovacije in gospodarsko rast. V poročilu je navedeno, da izboljšanje poslovnega okolja in inovacijske zmogljivosti EU zahteva nov zagon pri reševanju dolgotrajnih vprašanj, kot so pomanjkljivosti pri dostopu do financiranja, regulativni okviri, ki niso naklonjeni inovacijam, stalni razkorak med zelo uspešnimi podjetji in tistimi, ki zaostajajo, ter težave pri privabljanju in zadrževanju talentov. Ta vprašanja bodo obravnavana v prihodnjem sporočilu o novem evropskem programu za inovacije.

Virtualna predstavitev poročila je po 12. julija 2022 od 15h do 17h (po srednjeevropskem času). Na tem dogodku bodo predstavljene ključne ugotovitve iz tega poročila, potekala pa bo tudi razprava z govorci na visoki ravni o trenutnih trendih na področju raziskav in inovacij ter s tem povezanih politikah.

Posnetek dogodka je tukaj: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-national-research-and-innovation-policy-making/srip-report_en

Ožja skupina državnih sekretarjev je 23.12.2021 obravnavala osnutek nadgrajene Strategije pametne specializacije – S5.

Oceno tržnega potenciala in dodane vrednosti do leta 2027 za vertikalna področja delovanja SRIP PMIS smo posredovali v elektronskem sporočilu na SVRK, dne 30. 4. 2021 (Poročilo GZS Analitska služba, z dne 29. 4. 2021). Dne 24. 5. 2021 smo posredovali na SVRK elektronsko sporočilo z obema dokumentoma, tako za vertikalna, kot tudi za horizontalna področja (IKT HM) delovanja SRIP PMiS.

Dne 19. 4. 2021 je v koordinaciji s SVRK, potekala delavnica SRIP PMiS na temo prenove Strategije pametne specializacije na domenskem področju pametnih mest in skupnosti. Dosegljiv je posnetek dogodka in pripadajoče predstavitve.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije – S4 za programsko obdobje 2021-2027 in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja v prihodnjih tednih organiziramo spletne delavnice po področjih uporabe S4.

V procesu podjetniškega odkrivanja, ki je potekalo od sredine leta 2020 do marca 2021 je nastalo Delovno gradivo, ki opredeljuje prednostna področja pametne specijalizacije in je dostopno tukaj

ODPRTE PRIJAVE: Spletne delavnice na temo prenove Strategije Pametne Specializacije; 26. 3.–19. 04. 2021.

Dne 24. februarja 2020 smo koordinatorju vseh devetih SRIPov (Delovna skupina koordinatorjev SRIP, DSKS) vam posredovali preko elektronske pošte predlog za izboljšanje delovanja SRIPov; naslovljen na ministre MGRT, MIZŠ in SVRK. PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE DELOVANJA SRIPov, 21. 2. 2020 je dostopen tukaj:

Predlog-za-izboljsanje-delovanja-SRIPov_21.2.2020