Promocija in aktivnosti za člane

Preko projekta »CircularInvest« bo 1. septembra 2023 objavljen drugi razpis za prijavo interesa (EoI). Razpis bo odprt dva meseca (do konca oktobra 2023).

CircularIvest-1st-Call-EoI

V tem času lahko nosilci projektov z vsebnostjo krožnega gospodarstva oddajo svoje vloge, ki jih bo med novembrom in decembrom 2023 ocenila skupina neodvisnih strokovnjakov in med njimi izbrala udeležence programa mentorstva in podpore za njihovo investicijsko zrelost.

CircularInvest-Fyer

Izbrani projekti bodo prejeli ekspertno podporo za okrepitev svoje projektne zamisli in povečanje možnosti za pridobitev finančnih sredstev.

Storitve, ki so na voljo, med drugim vključujejo: poslovno načrtovanje, oceno krožnosti in navezovanje stikov z investitorji.

Cilj »CircularInvest« je spodbujati nosilce projektov z zagotavljanjem podpore, ki jo potrebujejo za razvoj investicijsko pripravljenih projektov krožnega gospodarstva na lokalni in regionalni ravni.

Mesta in regije imajo pomembno vlogo pri prehodu v bolj krožno družbo, saj delujejo v ključnih sektorjih, kot so ravnanje z odpadki, mobilnost, energija, raba zemljišč in številni drugi. »CircularInvest« bo mestom in regijam pomagal pri uresničevanju krožnih strategij z odpravljanjem ovir in zapolnitvijo vrzeli med nosilci projektov krožnega gospodarstva in vlagatelji.