WEFE4MED: Water-Energy-Food-Ecosystems Nexus approach in the Mediterranean

Splošni cilj projekta WEFE4MED je spodbuditi sprejetje pristopa Nexus voda-energija-prehrana-ekosistemi v Sredozemlju s pomočjo skupnosti za prakso Nexus (NCoP) za soočanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi, s katerimi se soočajo družbe in kmetijsko-ekološki sistemi. V njej bodo sodelovali strokovnjaki, znanstveniki, oblikovalci politik, civilna družba, mediji, podjetniki, inovatorji in vlagatelji, ki bodo zbirali, izmenjevali znanje in gradili zmogljivosti z uvajanjem najboljših praks in znanstveno utemeljenih politik ter inovativnih rešitev, ki jih bodo navdihovale demonstracijske lokacije, s čimer bodo prikazane prednosti celostnega upravljanja naravnih virov za trajnostni in podnebno odporni razvoj v Sredozemlju.

Posebni cilji: olajšati opredelitev, preskušanje, razširjanje in replikacijo rešitev Nexus v Sredozemlju; predstaviti oblikovalcem politik in drugim zainteresiranim stranem prednosti pristopa Nexus z uporabo posebnih študij primerov; spodbujati uporabo regionalnih predstavitvenih območij kot laboratorijev za replikacijo, razširjanje in oblikovanje politik.

PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute