GIS-T

Področje GIS-T prinaša omogočitvene tehnologije za izkoriščanje časovno-lokacijskih informacij v naprednih analizah masivnih podatkov in inovativnih uporabniških storitvah. GIS-T se tako osredotoča na razvoj celostne prostorske informacijske infrastrukture, ki bo omogočala zlivanje prostorskih podatkov in podatkov zemeljskih opazovanj z namenom dviga dodane vrednosti informacijskih produktov ter uporabniških aplikacij in storitev.

Cilj področja je pripraviti in uveljaviti tehnologije za izkoriščanje časovno-lokacijskih informacij in podatkov zemeljskih opazovanj v naprednih analizah masivnih podatkov in inovativnih uporabniških storitvah. Področje se osredotoča na celoten tok od izvora prostorskih podatkov, preko integracijske prostorske platforme, do lokacijsko podprtih storitev, ki so integrirane v poslovne procese.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področja GIS-T, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Ključni poudarki IKT Hm-GIS-T 

Kontakti:

VODJA

e-pošta:
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
DOMINIK BOVHA
Geodetski zavod Celje, d.o.o.

e-pošta: dominik.bovha@gz-ce.si

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
MARJAN ČEH
FGG, Univerza v Ljubljani

e-pošta: Marjan.Ceh@fgg.uni-lj.si

Člani:
Člani horizontale GIS-T

GIS-T-Ponudba za podporo in sodelovanje z IKT_Hm