Internet storitev

V okviru fokusnega področja bo razvoj celostne storitvene platforme za IoS, ki bo organizacijam omogočala prehod iz klasičnih večslojnih na oblačno arhitekturo in omogočila učinkovit razvoj novih digitalnih storitev vsem vpletenim akterjem. Platforma bo poleg tehničnih vidikov vključevala tudi nabor horizontalnih storitev IoS z dodano vrednostjo, ki bodo uporabni kot gradniki rešitev v posameznih vertikalah in ostalih projektih.

Ključni cilji področja so: a/ dvigniti in pomembno ojačiti tehnološki nivo podjetij v Sloveniji za konkurenčnost razvoja sodobnih digitalnih rešitev in storitev ter obvladovanje tretje platforme in ostalih tehnologij; b/ zasnovati, razviti in vpeljati inovativne storitve ter okrog njih razviti inovativne poslovne modele, ki temeljijo na aplikacijah interneta storitev z uporabo oblaka, API-jev in ostalih tehnoloških vzvodov ter jih aplicirati v okviru sodobnih digitalnih rešitev; c/ vzpostaviti nove vrednostne verige deležnikov, ki skozi povezovanje novih, disruptivnih akterjev in tradicionalnih podjetij oblikujejo nove niše ter naslavljajo ciljne skupine potrošnikov na nove, inovativne načine;

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področja Internet storitev, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

Akcijski načrt:
Akcijski načrt IOS (Storitve na internetu, platforme)

Kontakti:

VODJA
prof. dr. MATJAŽ B. JURIČ
UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko

PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA
DARJA MURKOVIČ ŽIGART
Pošta Slovenije d.o.o.

+386 2 449 2801
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
ALEŠ TAVČAR
Institut »Jožef Stefan«

Ostali člani delovne skupine

  • Flavio Fuart
  • Valdemar Mlakar
  • Rudolf Sušnik
  • Simon Jurič

Člani:
Člani horizontale internet storitev

IoS-Ponudba za podporo in sodelovanje z IKT_Hm

 

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.