Inovacijska skupnost BLUEAIR

Član SRIP PMiS, Tehnološki park Ljubljana, je bil eden izmed partnerjev projekta BLUEAIR. Vabijo vas na zaključni dogodek omenjenega projekta in uradno predstavitev inovacijske skupnosti BLUEAIR, ki bo potekala 11. 7. 2023 od 9.00 do 16.15 v Savoia Excelsior Palace v Trstu in preko spleta. Program in prijava na dogodek sta na voljo tukaj.

V SRIP PMiS smo se že pridružili Inovacijski skupnosti BLUEAIR. Vabljeni, da se pridružite tudi vi.

Modro gospodarstvo predstavlja pomembne priložnosti za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest v jadransko-jonski regiji, vendar se sooča tudi z velikimi izzivi, povezanimi s trajnostjo in varstvom okolja. Za reševanje teh izzivov in popolno uresničitev potenciala modrega gospodarstva bi morali akterji iz celotne regije sodelovati pri spodbujanju inovacij in inovacijskega sodelovanja za trajnostno rabo morskih virov. Razviti in uveljaviti moramo nove tehnologije in poslovne modele, spodbujati sodelovanje med industrijo, raziskovalnim sektorjem in odločevalci ter podpirati izmenjavo najboljših praks in znanja na nadnacionalni ravni. S skupnimi močmi lahko zagotovimo, da bo modro gospodarstvo v jadransko-jonski regiji še naprej raslo in uspevalo na trajnosten in inovativen način.

Kaj je inovacijska skupnost BLUEAIR?

Inovacijska skupnost BLUEAIR je odprta platforma, katere cilj je okrepiti inovacijsko sodelovanje na teritorialni in makroregionalni ravni. Njen glavni cilj je spodbujati trajnostno modro gospodarstvo v jadransko-jonski regiji s spodbujanjem sodelovanja in soustvarjanja zainteresiranih akterjev iz različnih sektorjev, regij in držav. Zagotavlja platformo za povezovanje, izmenjavo idej in sodelovanje pri inovacijskih projektih.

Inovacijska skupnost BLUEAIR vključuje vse zainteresirane, tako posameznike kot organizacije vseh vrst, velikosti in stopenj razvoja, iz jadranske in jonske regije in zunaj nje, saj se zaveda vrednosti različnih pogledov in prispevkov.

Kakšni so cilji inovacijske skupnosti BLUEAIR?

Cilj inovacijske skupnosti BLUEAIR je spodbujati skupne inovacijske ukrepe, vzpostavljati močna partnerstva med sektorji, razvijati inovacijske zmogljivosti, povečati prepoznavnost modrih inovacij, podpirati razvoj makroregionalnega inovacijskega sistema, zagovarjati podporne politike in prakse, opolnomočiti naslednjo generacijo inovatorjev in vodij ter spodbujati medregionalno sodelovanje z inovacijskimi ekosistemi v drugih evropskih morskih bazenih.

Z uresničevanjem teh ciljev želi skupnost spodbuditi sodelovanje, izmenjavo znanja in skupno ukrepanje med zainteresiranimi stranmi, kar bo na koncu privedlo do trajnostne rasti modrega gospodarstva v jadranski in jonski regiji.

Kako deluje inovacijska skupnost BLUEAIR?

Inovacijska skupnost BLUEAIR deluje na različnih ravneh. Na mikroravni posamezne zainteresirane strani aktivno sodelujejo v tematskih/delovnih skupinah, kjer združujejo svoje strokovno znanje in izkušnje ter razvijajo inovativne rešitve in projekte, osredotočene na sektorje in vrednostne verige trajnostnega modrega gospodarstva. Te tematske/delovne skupine usklajujejo svoja prizadevanja z drugimi zainteresiranimi stranmi na mezo-ravni, da bi povečale obseg inovativnih rešitev in projektov, spodbujale sodelovanje in mreženje ter izmenjevale najboljše prakse. Na makro ravni inovacijska skupnost BLUEAIR sodeluje z regionalnimi in nacionalnimi vladami, makroregionalnimi akterji, Evropsko unijo in mednarodnimi pobudami, da bi vplivala na politiko, se zavzemala za možnosti financiranja in spodbujala makroregionalni inovacijski ekosistem.

Skupnost deluje na podlagi preglednega, participativnega in odgovornega modela upravljanja ter se prilagaja spreminjajočim se potrebam zainteresiranih strani.

Zakaj se pridružiti?

Inovacijska skupnost BLUEAIR ponuja edinstveno platformo za sodelovanje, izmenjavo znanja in skupno ukrepanje v jadransko-jonski regiji. S sodelovanjem postanete del raznolike mreže zainteresiranih strani, vključno z vodilnimi v industriji, raziskovalci, oblikovalci politik in nevladnimi organizacijami. Skupaj želimo spodbujati skupne inovacije, graditi močna partnerstva in zagovarjati politike, ki podpirajo rast modrega gospodarstva.

Ne glede na to, ali ste posameznik ali organizacija, vam bo pridružitev inovacijski skupnosti BLUEAIR zagotovila podporno okolje, v katerem boste lahko spodbujali svoje projekte in pobude.

Pridružite se nam zdaj in bodite del transformativnega potovanja k bolj trajnostnemu in inovativnemu modremu gospodarstvu v jadranski in jonski regiji.

Inovacijska skupnost BLUEAIR temelji na svojem Manifestu.

Inovacijski skupnosti BLUEAIR se lahko pridružite tukaj: https://www.1ka.si/jointhecommunity

Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na Petra Medico na naslovu peter.medica@tp-lj.si