Načrt za okrevanje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 28. 2. 2022 predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, ki jih upravlja ministrstvo. Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev. Razvojna sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi so že objavljeni, naslednji bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Evropsko združenja svetovalcev za inovacije (European Association of Innovation Consultants – EIAC) je objavilo posodobljeni Vodnika NGEU (Next Generation EU), ki vključuje sintetični pregled 25-ih nacionalnih Načrtov za okrevanje in odpornost. Gre za posodobitev Vodnika, ki je bil prvotno objavljen julija 2021.

Vodnik NGEU je bil izdelan z namenom promocije glavnih poudarkov načrtov za okrevanje in odpornost ter informiranje javnih in zasebnih deležnikov na EU in nacionalni ravni.