Internet stvari in vgrajeni sistemi

IOT je globalna infrastruktura, ki preko naprednih komunikacijskih tehnologij povezuje v omrežje Internet najrazličnejše naprave in senzorje (fizične in virtualne) ter omogoča napredne internetne storitve. Nove tehnologije in poslovni modeli, ki so ključni za razvoj, so: boljše komunikacijske zmožnosti, nova orodja za upravljanje, varnost (IoT security, cyber security), shranjevanje in analizo podatkov, vključno z arhitekturami v oblaku in strojnem učenju, vse močnejši vpliv modelov odprtih podatkov.

Cilj področja je pripraviti platforme ki bodo omogočale povezljivosti (brezžično, mobilno, 5G, nove tehnologije), senzorske tehnologije, porazdeljene pametne module, pametne objekte, prilagoditve in aplikacije, in jih z raziskavami in inovacijami povezati v nove rešitve IKT/IoT za vsa področja.

V nadaljevanju si lahko preberete celoten akcijski načrt področja Internet stvari in vgrajeni sistemi, celoten akcijski načrt SRIP PMiS ter njegove ključne usmeritve pa najdete tukaj.

KLjučni poudarki IKT Hm – IOT (Internet stvari, vgrajeni sistemi in senzorji)

Kontakti:

VODJA

e-pošta:
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz GOSPODARSTVA

e-pošta:
PREDSTAVNIK članov v PROGRAMSKEM SVETU iz RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ
LUKA MUSTAFA
IRNAS – Fabrikor

e- pošta: musti@irnas.eu

Člani:
Člani horizontale internet stvari in vgrajeni sistemi

IoT-ponudba-za druge SRIPe