Razpis EU: Sofinanciranje enega pilotnega projekta – Medijski sveti v digitalni dobi

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega konzorcija, ki bo z onesveščanjem o posledicah in izzivih digitalnega razvoja prek foruma medijskega sveta prispeval k zaščiti svobode in pluralnosti medijev ter spodbujal strokovnost novinarskih vsebin, sočasno pa podpiral vstop samoregulativnih...

Projekti v okviru »Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija«

30. 6. 2020 se je zaključila zadnja prijava na projekt START CIRCLES – razpis za mala in srednja podjetja na programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija za vključitev v razvojno-raziskovalne projekte. Do 28. 9. 2020 je odprt 7. rok za projekte s področja upravljanja in koristne rabe vodnih virov. Več info....

RAZPIS EU: Razpis za sofinanciranje pilotnega projekta na področju povezovanja digitalnih tehnologij z umetnostjo – trajnostno upravljanje z vodami

Razpis je tematsko osredotočen na spodbujanje ozaveščenosti o pomembnosti trajnostnega upravljanja z vodami. Prijavijo se lahko neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, organi javnega sektorja na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, univerze, raziskovalne in izobraževalne institucije ter podjetja iz držav članic EU. Več info....