Vabilo k sodelovanju na mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu, rok za oddajo povzetkov 22. 07. 2019

Vljudno vabljeni k sodelovanju  na mednarodni konferenci o krožnem gospodarstvu, TBMCE 2019, ki bo potekala med 24.10.-25. 10. 2019, da predstavite prebojne razvojno-raziskovalne dosežke, ki jih lahko navezujete na krožno gospodarstvo.

Teme konference TBMCE 2019 so naslednje:

Tema 1: Trajnostna energija

Tema 2: Biomasa in alternativne surovine

Tema 3: Krožni poslovni modeli

Tema 4: Sekundarne surovine in funkcionalni materiali

Tema 5: IKT v krožnem gospodarstvu

Tema 6: Procesi in tehnologije

Tema 7: Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo.

Predstavitve prispevkov so možne v obliki ustnih predavanj in posterjev.

Na konferenci TBMBCE 2019 bodo potekale tudi panelne diskusije:

 • Problematika odpadne plastike in gum v zbirnih centrih  
 • Predstavitve aktualnih nacionalnih in mednarodnih projektov na področju krožnega gospodarstva
 • Izobraževanje za ničelne odpadke in krožno gospodarstvo
 • Predstavitve prihodnjih nacionalnih in mednarodnih razpisov za projekte in programe na področju krožnega gospodarstva
 • Človeški viri – pomen poklicnega razvoja kadrov za prehod v krožno gospodarstvo
 • Povezovanje in sodelovanje med Strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi (SRIP).

Za oddajo povzetka in registracijo  je potrebna prijava preko elektronskega prijavnega sistema konference TBMCE 2019 https://tbmce.conforganizer.net/login/.

Več informacij o konferenci najdete na spletni povezavi, dodatne informacije na e-naslovih milos.bogataj@um.si in tbmce@um.si.

Pomembni datum: rok za oddajo povzetkov: 22. 7. 2019

Organizator konference: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, član SRIP – Krožno gospodarstvo, v soorganizaciji SRIP – Krožno gospodarstvo.

Direktorica SRIP PMiS, dr. Nevenka Cukjati, v komisiji za izbiro Energetsko napredne občine na konferenci En.občina & En.management 019

Letošnja konferenca En.občina & En.management 019 je potekala v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami ter z Institutom »Jožef Stefan« (IJS) in SRIP PMiS 14. 06. 2019 v Kristalni palači.

Gre za konferenco energetskih menedžerjev iz lokalnih skupnosti, industrije in podjetniškega sektorja s podelitvijo nagrad energetsko najbolj prodornim slovenskim občinam. Vodja Centra SRIP Pametna mesta in skupnosti in direktorica Operacije SRIP PMiS na Institutu “Jožef Stefan”, dr. Nevenka Cukjati, je bila na konferenci članica komisije za izbiro Energetsko napredne občine.

Razglasitev energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji: v kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

Podelitev

SRIP PMiS & Iskra d.o.o. na mednarodnem dogodku “Living bits and things 2019″

Na letošnjem mednarodnem dogodku “Living Bits and Things 2019”, ki je potekal od 17. 06. -18. 06. 2019 na Bledu, je SRIP PMiS sodeloval kot partner in soorganizator dogodka.

Gre za vodilni poslovno-tehnološki dogodek o digitalizacij in praktični uporabi digitalnih tehnologij v širši regiji osrednje in vzhodne Evrope ter Balkanu z najdaljšo tradicijo.

Dvodnevni dogodek pritegne vrhunske govorce iz vsega sveta, najbolj inovativna slovenska in tuja podjetja s področja digitalnih tehnologij IoT (interneta stvari), AI (umetne inteligence) in blockchain. Na interaktivnih delavnicah, predstavitvah in okroglih mizah se vsako leto povežejo med seboj srednja in mala podjetja z velikimi podjetji na eni strani ter zagonskimi podjetji, raziskovalnimi ustanovami in posamezniki na drugi strani.

Aljoša Hecl in Andrej Volčjak iz podjetja Iskra d.o.o., ki je član SRIP PMiS, sta predstavila tematiko »IoT podpira Power Anaylser – praktični primer« .

Foto: www.livingbitsandthings.com

Več o dogodku in fotografije si lahko ogledate na spletni povezavi.

Sodelovanje SRIP PMiS in 3 Port d.o.o. na IKTEM konferenci

Na dvodnevni strokovni konferenci IKTEM 2019, konferenci za IKT, elektroniko in mehatroniko, ki je potekala od 30. 05-31. 05. 2019 na Rogli, je kot sponzor sodeloval tudi SRIP PMiS.

Član SRIP PMiS, 3 PORT d.o.o., je na konferenci predstavil temo Digitalizacija kot prvi korak v Industrijo 4.0. Kratek povzetek predstavitve:
Industrija 4.0 je zelo obsežen koncept, ki že leta zbuja zanimanje, a hkrati straši s svojo kompleksnostjo, visokimi začetnimi vložki in majhnim izplenom. A stvari se spreminjajo, nove tehnologije omogočajo vstop v dobo digitalizacije z majhnimi vložki, ki nam relativno hitro pokažejo dobre (ali pa slabe) strani uvajanja konceptov I4.0 v industrijske proizvodne procese. V podjetju 3 PORT trkajo na vrata pametnih tovarn z rešitvami zgrajenimi na njihovi nagrajeni IoT platformi SMIP, s katero že leta uspešno gradijo rešitve za segmente pametnih mest, samozadostnih pametnih stavb ter spremljanje kvalitete zraka v zaprtih bivalnih prostorih.

Več utrinkov o konferenci si lahko ogledate na spletni strani.

Nacionalna konferenca Industrija prihodnosti

Dne 12. 06. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekala nacionalna konferenca Industrija prihodnosti, organizirana s strani MGRT, Spirit Slovenija in GZS.

Na konferenci so potekale razprave o prihodnjih izzivih v smeri zelene, kreativne, sodelujoče in pametne industrije.

Jernej Salecl, MGRT, je pohvalil zaključke konference. Meni, da predstavljajo dobro osnovo za novo industrijsko strategijo za naslednjih deset let. Izrazil je zadovoljstvo, da obstaja konsenz glede SRIP-ov, da gre za pravi ukrep, pametna specializacija pa deluje. SRIP-i so način sodelovanja, zaveda pa se dejstva, da je treba še veliko narediti, da bodo rezultati prinašali koristi vsem.

Več si lahko preberete na spletni povezavi.

Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za prijavo 30. 09. 2019

Javna agencija SPIRIT razpisuje javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

Showroom je razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije). 

Višina sofinanciranja je 75%.

Razpisna dokumentacija.

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019-2022, rok za prijavo 08. 07. 2019


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani in v Uradnem listu št. 36/2019 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2019 do 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije ali v horizontalnem prednostnem področju IKT, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva.

Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva preko neformalnih oblik usposabljanj.

Cilji javnega razpisa so:

 • izboljšanje ključnih kompetenc zaposlenih in s tem povečanje njihove prilagodljivosti, zaposljivosti in učinkovitosti;
 • krepitev ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o nujnosti vseživljenjskega pristopa k usposabljanju;
 • krepitev povezovanja, mreženja podjetij ter prenosa dobrih praks na področju razvoja kadrov;
 • krepitev konkurenčnosti in inovativnosti slovenskega gospodarstva;
 • promocija področij uporabe opredeljenih v S4 in horizontalnega prednostnega področja IKT.

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2019 do 2022 se bo izvajal v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija in v Kohezijski regiji zahodna Slovenija.

Več informacij in razpisna dokumentacija na spletni strani.

Nagrada EESO za civilno družbo za leto 2019: Krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope, rok za prijavo 06. 09. 2019

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za civilno družbo za leto 2019. Namen nagrade je odlikovati in spodbujati pobude organizacij civilne družbe in/ali posameznikov, ki so znatno prispevali h krepitvi evropske identitete in povezovanja. Tema nagrade EESO za civilno družbo za leto 2019 je »krepitev vloge žensk v družbi in gospodarstvu Evrope«.

Konkreten cilj nagrade za civilno družbo za leto 2019 je odlikovati inovativne pobude, ki se izvajajo na ozemlju EU in so namenjene ozaveščanju o enakosti spolov v EU ter boju zanj. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati.

Odbor namerava podeliti največ pet nagrad, vrednost prve nagrade je 14.000 EUR.

Upravičeni prijavitelji:

Za nagrado EESO za civilno družbo se lahko potegujejo vse organizacije civilne družbe, ki so uradno registrirane v Evropski uniji in delujejo na lokalni, nacionalni, regionalni ali evropski ravni. Zanjo se lahko potegujejo tudi posamezniki.

Več informacij in prijavnica na spletni povezavi.

Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31. 07. 2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta in skupnosti.

V projektu EkoSmart so sodelovali tudi člani SRIP PMiS:
Marand d.o.o. (vodilni partner), Institut »Jožef Stefan«, Alpineon d. o. o., Cosylab, Elgoline d. o. o., Inova IT d. o.o., Iskra d.d., Robotina d. o. o., SRC sistemske integracije d. o. o., Špica International d. o. o., Telekom Slovenije, UL – Fakulteta za elektrotehniko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL – Medicinska fakulteta, UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor.

Dne 24. 05. 2019 je na Fakulteti za računalništvo potekala zaključna javna prireditev programa EkoSmart, na kateri so bili predstavljeni rezultati programa in predstavitev sinergije med partnerji.

Več o projektu si lahko ogledate na spletni povezavi.