Vabilo na Matchmaking webinar za program Horizon 2020_Tematika: trajnostna mobilnost

Vljudno vabljeni, da se pridružite inovativnim podjetjem ter organizacijam, pri sodelovanju v seriji dveh »Matchmaking« webinarjev na tematiko pametne in zelene mobilnosti, kjer boste lahko bolj podrobno spoznali odprte razpise na to tematiko v sklopu programa Horizont 2020, ter imeli priložnost pristopiti k snovanju ter sodelovanju v inovativnih projektih z organizacijami iz različnih držav Evropske Unije.

Program:

Webinar 1 – Predstavitev odprtih razpisov v okviru programa H2020

Datum: 21. 11. 2019
Ura: Od 10:00 do 11:30 po srednjeevropskem času
Pod strokovnim vodstvom, bodo predstavljeni odprti razpisi programa H2020, ki pokrivajo tematiko pametne, zelene in integrirane mobilnosti.  Na koncu predstavitve razpisa bodo vsi udeleženci povabljeni, da na kratko predstavijo svojo organizacijo in interese sodelovanja v omenjenih razpisih.


Webinar 2 – Predstavitev projektnih idej in vprašanja

Datum: 28. 11. 2019
Ura: Od 10:00 do 11:30 po srednjeevropskem času
Če imate idejo o raziskovalno-razvojnem projektu in iščete evropsko sodelovanje, vabljeni, da svojo idejo/projekt predstavite. Webinar bo omogočal povezovanje in razpravo s potencialnimi partnerji: univerzami, javnimi zavodi, javnimi / zasebnimi končnimi uporabniki in MSP iz vseh regij sredozemskega območja. Če vas zanima predstavitev projektne ideje, pred 20. 11. 2019 kontaktirajte:
Maxime GUIBERT (mguibert@chtech.fr)
Paul VINCENT (paul.vincent@innovative-business.eu).

Webinarji so organizirani v sklopu projekta Green Mind, katerega cilj je spodbujati konkurenčnost in inovacije v pametni in zeleni mobilnosti.

Webinar bo izveden v angleščini.

Za sodelovanje na webinarju je obvezna prijava na (navodila za povezavo boste dobili ob prijavi):

Maxime GUIBERT (mguibert@chtech.fr +33 610 416 296)  ali  Paul VINCENT (paul.vincent@innovative-business.eu +33 681 166 668)

Vabilo na mednarodno konferenco in razstavo pametnih mest, urbane inovativnosti in urbane varnosti MuniWorld 2020, 18.-20. 02. 2020, Tel Aviv, Izrael

Vabljeni na mednarodno konferenco in razstavo pametnih mest, urbane inovativnosti in urbane varnosti MuniWorld 2020, ki bo potekala od 18.-20. 02. 2020 v Tel Avivu, Izrael.

Konferenca je namenjena županom in vodstvenim predstavnikom mest in občin, prostorskim strokovnjakom in arhitektom, akademskim ekspertom ipd. za izmenjavo najboljših praks in izkušenj z omenjenih področij.
Zadnje konference se je udeležilo 9.000 obiskovalcev, od tega več kot 1.000 tujih delegatov iz 72 držav.

Vabilo in več informacij o dogodku je v priponki.

Vljudno vabljeni!

A glimpse of Muni Expo 2019

Konferenca: FUTURE 4.0 (Where Startups Meet Corporations), 19. 11.-20. 11. 2019, Velenje

Vabljeni na mednarodno dvodnevno konferenco FUTURE 4.0, ki bo 19. in 20. 11. 2019 v Velenju. Konferenca je namenjena povezovanju korporacij in startupov na področju Industrije 4.0. Glavni cilj konference je direktno povezati Startupe in korporacije iz področja industrije ter slednjim omogočiti, da z inovativnimi rešitvami Startupov izboljšajo svoje procese ter prihranijo čas in denar.

Dogodek je primarno namenjen povezovanju podjetij – korporacij in startupov na področju Industrije 4.0. Predstavljeni bodo trendi in inovativne rešitve na področju industrije 4.0, domači in tuji »Keynote speakerji« bodo predstavili primere dobrih praks sodelovanja Startupov in korporacij, udeleženci bodo imeli priložnost mreženja s korporacijami, investitorji in startupi in sodelovati na večernem dogodku z mreženjem.

Na dogodku bosta sodelovala tudi člana SRIP PMiS, Iskra d.d. in Iskratel d.o.o., Kranj.

Več informacij o konferenci tukaj.

10. Slovenski razvojni dnevi, 25. 11.-29. 11. 201, Ljubljana

Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za okolje in prostor bosta med 25. in 29. 11. 2019 v Ljubljani organizirala 10. slovenske razvojne dneve – osrednji forum za razpravo slovenskih in tujih strokovnjakov, predstavnikov vladnih ter nevladnih ustanov, mednarodnih organizacij in akademske sfere o aktualnih temah ter sodelovanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Dogodek se bo tokrat osredotočil na podnebne spremembe in z njimi povezane izzive: kako lahko z naslavljanjem podnebnih sprememb v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja prispevamo k sposobnosti manj razvitih držav za doseganje ciljev podnebne politike in prilagajanja podnebnim spremembam, s ciljem zmanjševanja neenakosti na globalni ravni.

Osrednji dogodek bo potekal 25. 11. 2019 v prostorih Pošte Slovenije v Ljubljani. Na prvi okrogli mizi bodo odgovorili na vprašanja, kako je boj proti podnebnim spremembam vključen v slovensko mednarodno razvojno sodelovanje, koliko se mladi čutijo vključene v soodločanje o politikah in praksah, ki vplivajo na podnebne spremembe in ali razvojno sodelovanje v zadostni meri podpira mlade. Na drugi okrogli mizi bodo iskali odgovore na vprašanja, kje na prehodu v krožno gospodarstvo se nahajamo v Sloveniji, Evropi in svetu in kako lahko pristopi krožnega gospodarstva naslavljajo okoljske, družbene in gospodarske izzive, s katerimi se soočajo države v razvoju in kdo je vključen v prehod v krožno gospodarstvo in kaj so njihove ključne vloge.

Na javni razpravi Čezmejni vodni viri in integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri bodo 27. 11. 2019 na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti odgovorili na vprašanja, zakaj je pomembno, da integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri vključujemo v projekte razvojnega sodelovanja, ki jih načrtujemo, kakšen je integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri v praksi ter koliko je integriran pristop k upravljanju z vodnimi viri pomemben pri čezmejnih vodah, ga lahko uporabljamo kot sredstvo za zmanjševanje tveganja konfliktov.

Delavnica za oblikovanje smernic za vključevanje varovanja okolja kot presečne teme mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči bo potekala 29. 11. 2019.

Udeležbo na osrednjem dogodku, 25. 11. 2019, ali delavnici, 29. novembra 2019, potrdite preko spletne prijave najkasneje do četrtka, 21. 11. 2019.

Karte za ogled filma Virunga dobite brezplačno na blagajni Kina Bežigrad, od ponedeljka do petka 8.00-22.00 in od sobote do nedelje 9.00-22.00. Možen je tudi spletni prevzem vstopnic, ob čemer je provizija spletnega posredovanja 1 evro na karto.

Morebitna vprašanja naslovite na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si.

Mehika – poslovni dogodek, 06. 12. 2019

Veleposlanik RS v ZDA, akreditiran tudi za Mehiko, mag. Stanislav Vidovič bo predvidoma od 05. 12.-11. 12. 2019 na obisku v Mehiki (Guadalajara, Mexico City).  

V petek, 6. 12. 2019, je predvidena predstavitev Slovenije mehiškim partnerjem v Guadalajari, zvezna država Jalisco. V primeru, da bodo predstavniki vašega podjetja v tem času v Mehiki, so povabljeni, da se dogodku pridružijo.

Prosimo tako za predloge mehiških poslovnih partnerjev, ki bi jih na dogodek lahko povabili, kot tudi za informacije o vašem sodelovanju z Mehiko, priložnostih, ki jih vidite, oz. o morebitnih težavah, s katerimi se v Mehiki soočate.

Morebitne prijave in predloge lahko posredujete na elektronski naslov: katarina.kuznik@gov.si


Dogodek Znanost sreča parlament 2019, 15. 11. 2019, Državni zbor, Ljubljana

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v so-organizaciji z Državnim zborom Republike Slovenije, skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem Evropske komisije (Joint Research Centre), organizira dogodek Znanost sreča parlament (Science meets Parliament).

Vsebina

Vse večja zapletenost političnih izzivov, skupaj z obilico znanstvenih spoznanj, vodi v potrebo po razumevanju, kaj poganja politično odločanje (čustva, vrednote, morala, izobrazba, itd.). Če se želi, da politične odločitve prinašajo pozitivne in učinkovite družbene spremembe, je vključitev znanstveno informiranega odločanja nuja. Znanstvena spoznanja imajo pomembno vlogo pri oblikovanju politike in njenih odločitev o globalnih družbenih izzivih, vse od podnebnih sprememb do staranja prebivalstva, hrane, energetske varnosti, implikacij umetne inteligence. Za zagotovitev zanesljive podlage javnim politikam in političnim odločitvam, ki zagotavljajo učinkovite rezultate, je znanstveno svetovanje potrebno učinkovito vključiti v postopek odločanja. Namen dogodka je osvetliti pomen informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, v zakonodajnih procesih, v javni upravi in upravljanju, ter vpliv slednjega na družbo kot celote, predstaviti najsodobnejše obstoječe sisteme znanstvenega svetovanja, nove modele, vpogled v obstoječe strukture v Evropski Komisiji in razpravo o novem mehanizmu znanstvenega svetovanja politiki.

Program

Program predvideva osvetlitev dveh aktualnih tematik glede procesov snovanja ter vpliv slednjega na družbo kot celoto, in neposredno zadeva odločevalce na različnih nivojih in vsebinah:

  1. Boljše politike za boljšo družbo – Znanost za politiko, politika za znanost
    Na znanju temelječe in informirano ustvarjanje politik – izzivi, mehanizmi ter stanje v evropskem, mednarodnem in slovenskem okolju;
  2. Družbeni transformaciji naproti
    Sistemski pristop k ustvarjanju politik (integracija na nacionalni in evropski ravni) ter javno vlaganje v RRI in učinek na globalne družbene izzive.

Poudarki

»Da bi spodbudili kulturo informiranega in na znanju temelječega oblikovanja politik, je Skupno raziskovalno središče (JRC) Evropske komisije skupaj s Panelom Evropskega parlamenta za prihodnost znanosti in tehnologije (STOA) v Evropskem parlamentu sprožilo pobudo Znanost sreča parlament v Evropskem Parlamentu, v Bruselj leta 2015. Cilj pobude je vzpostaviti tesnejše povezave med znanstveniki in oblikovalci politike na ravni EU, nacionalni in regionalni ravni ter z rednim dialogom okrepiti vlogo znanosti v politiki.«

Iniciativa Znanost sreča parlament naslavlja naslednje cilje:

  • ozaveščeno, na znanju temelječe ustvarjanje politik, institucionalizacija ustreznih mehanizmov v sisteme odločanja
  • boljše razumevanje znanosti s strani politike in politik s strani znanstvenikov
  • boljše medsebojno razumevanje in dialog med znanstveno in politično sfero 
  • premoščanje razkoraka med znanostjo in snovalci politik.

Organizatorji

Prijavni obrazec.

Konferenca GoDigital – Podatki in umetna inteligenca; 19. 11. 2019, Brdo pri Kranju

Vabljeni na konferenco, ki jo organizirajo Združenje za informatiko in telekomunikacije pri GZS in SRIP PMiS IKT horizontalna mreža v sodelovanju z Ministrstvom RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Umetna inteligenca igra vedno večjo vlogo v naših življenjih in ima ključno vlogo pri optimizaciji poslovnih procesov, povečanju dodane vrednosti izdelkov in storitev. Po mnenju strokovnjakov bo umetna inteligenca v prihodnosti najbolj pomembna in prebojna tehnologija v poslovnem svetu ter motor rasti konkurenčnosti gospodarstva, zato ni presenetljivo, da so številna podjetja v umetni inteligenci že prepoznala velik potencial.

Konferenca bo povezala poglede vodilnih analitskih hiš o svetovnih trendih in gibanjih, vidik in usmeritve Evropske komisije, ponudnike rešitev in podjetja, ki so že začela z uvajanjem umetne inteligence v poslovne procese.

Konferenca je namenjena direktorjem podjetij, direktorjem informatike in digitalne transformacije ter drugim vodilnim kadrom, ki se ukvarjajo z razvojem podjetja, proizvodnje, marketinga in prodaje ter drugih poslovnih funkcij.

Za člane SRIP PMiS je konferenca brezplačna!

Več o konferenci si preberite tukaj.

Članica SRIP PMiS, DOBA Fakulteta, vas vabi na brezplačen master izobraževalni program “Entrepreneurship and innovation strategies”, rok za prijavo 30. 11. 2019

Vse, ki bi radi nadgradili svoje podjetniško znanje, vabimo, da se prijavite na šestmesečni mednarodni program Master@Home. To je odlična priložnost za mednarodno virtualno mobilnost.

Program je osredotočen na podjetništvo in inovacijske strategije ter je sestavljen iz treh spletnih predmetov:
– Kako komunicirati v mednarodnih poslovnih okoljih,
– Inovativnost in inovativne poslovne strategije,
– Podjetniški um v misli in dejanju
– in “capstone” projekta.
Udeležba v programu je brezplačna, a je število mest za DOBA Fakulteto omejeno, zato se čim prej prijavite.  Rok za prijavo je 30. 11. 2019.

Več o izobraževalnem programu tukaj.

Jesenski Urbani forum: »Celovito urejanje potniškega prometa – Pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta«; 14. 11. 2019, Novo mesto

Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije z Urbanim forumom širi razpravo o vlogi, pomenu in priložnostih slovenskih mest za trajnostni razvoj ter njihovi vlogi v razvoju države. Jesenski forum je vsako leto posvečen strokovnim in izvedbenim temam urbanega razvoja, tokrat zelo aktualni temi: kako pomemben je razvoj celovitega potniškega promet, ki dobro izkorišča možnosti železniškega prometa, za naša mesta in kakovost življenja vseh.

Prehod v brezogljično družbo je eden od glavnih ciljev podnebne politike v Sloveniji. Tudi predlog podnebnega zakona, kot glavni cilj opredeljuje ogljično nevtralnost – ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Pri tem bo treba nasloviti tudi promet, ki je eden glavnih virov teh emisij, poleg tega pa v mestih prispeva tudi k slabši kakovosti zraka, višji ravni hrupa in porabi veliko prostora. Zato bomo morali najti okolju prijaznejše načine potovanj, z manj emisijami, manjšim vplivom na okolje in podnebne spremembe in s čim manj negativnimi vplivi na kakovost življenja ter zdravja ljudi.

Več o forumu si oglejte tukaj. Potrebna je registracija preko prijavnega obrazca.

Dogodek Kibernetska varnost za mikro, mala in srednja podjetja; 08. 11. 2019, Ljubljana

Vabljeni na dogodek Kibernetska varnost za mikro, mala in srednja podjetja, ki bo potekal 08. 11. 2019 od 08:30 do 14:30 na GZS, dvorana A.

Dogodek organizira IKT horizontalna mreža, horizontala za Kibernetsko varnost, SRIP PMiS v sodelovanju z  Združenjem za informatiko in telekomunikacije, z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Podjetniško trgovsko zbornico, Digitalnim inovacijskim stičiščem Slovenija in projektom CYBER, program sodelovanja Interreg Europe, pri GZS.

Vprašanja kibernetske varnosti postajajo vsakodnevni problem za podjetja in posameznike. Trendi kažejo velik porast vdorov in kršitev nedotakljivosti podatkov, ki kaže tudi vse večjo kompleksnost. Ob razmahu digitalnih storitev je varnost v digitalnem svetu pomembna skrb za vse nas.

Na dogodku boste lahko  aktivno sodelovali na aktualnih vprašanjih kibernetske varnosti mikro, malih in srednjih podjetij in se seznanili z možnostmi ukrepanja.

Strokovnjaki bodo predstavili nekaj ključnih problemov, ponazorili potencialne posledice in predstavili možne ukrepe preventivnega delovanja podjetij. V sklopu dogodka bo organizirano tudi delo po skupinah, kjer  boste lahko podrobneje razpravljali o vaših pogledih na probleme kibernetske varnosti in potencialnih rešitvah.

Dogodek je brezplačen.

Program in prijavni obrazec tukaj.