EU države: Sektorski seminar za podjetja na temo “Možnosti in razvoj vključevanja zasebnega sektorja v zunanje delovanje EU”; 20. 6. 2019, Bruselj

Kdaj:
junij 20, 2019 (cel dan)
2019-06-20T00:00:00+02:00
2019-06-21T00:00:00+02:00
Spoštovani člani SRIP PMiS,

države članice EU skupaj z organizacijami za spodbujanje trgovinske menjave v Bruslju 20. junija 2019 organizirajo:

Sektorski seminar za podjetja na temo “Možnosti in razvoj vključevanja zasebnega sektorja v zunanje delovanje EU”

Jutranji del seminarja bo namenjen razpoložljivemu financiranju ter možnostim, kako se vanj vključiti. Predstavljene bodo tudi pričakovane spremembe v okviru novega večletnega finančnega okvirja EU 2021-2027.

Med popoldansko sejo bodo potekala srečanja med podjetji, t.i. B2B. Tam bodo lahko udeleženci vzpostavili stike s potencialnimi partnerji pri prihodnjih razpisih.

Ciljna skupina za seminar so podjetja iz EU držav, ki so aktivna v sledečih sektorjih: kmetijstvo in razvoj podeželja, razvoj zasebnega sektorja, izobraževanje in usposabljanje, socialne in kulturne storitve, energetika, turizem, okolje, trgovina, finančne storitve, urbani razvoj, industrija, promet, informacijska tehnologija in komunikacije, voda ter pravne storitve.

Za podjetja, ki imajo manj izkušenj z EU zunanjimi programi pomoči, oz. za tista, ki bi želela osvežiti znanja o postopkih financiranja v okviru EU, bo na začetku seminarja organizirana uvodna predstavitev o postopkih razpisov.

Kdaj: 20. junij 2019

Kje: Hotel Marriott Brussels Grand Place, Bruselj, Belgija

Seminar bo potekal v angleškem jeziku. 

Kotizacija: 175 EUR (brez DDV) oz. 211.75 EUR (z DDV).

Rok za prijavo: 14. maj 2019, za plačilo kotizacije pa 17. maj 2019.

Prijava na seminar 
Program seminarja

 

V primeru interesa slovenskih podjetij bo Stalno predstavništvo RS pri EU (SPBR) na dogodku zagotovilo logistično podporo, zato prosimo, da o prijavi na seminar obvestite Ministrstvo za zunanje zadeve (razvoj.mzz@gov.siin SPBR (helena.vodusek@gov.si).

Dodatne informacije o prijavi in programu

Helena Vodušek

Kontaktna točka za vključevanje slovenskega zasebnega sektorja v zunanje instrumente unije na Stalnem predstavništvu pri EU v Bruslju

Email: helena.vodusek@gov.si; Telefon: +32 2 213 6365

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana; T: (01) 400 33 11, E:gp.mgrt(at)gov.si

 

 

Lep pozdrav,

Ekipa SRIP PMiS

 

Add a Comment