Pametna specializacija na 27. Forumu odličnosti in mojstrstva, 3. 10. 2018 Trebnje

Rdeča nit letošnjega Foruma odličnosti in mojstrstva je bila simbioza sodobnih tehnologij in družbe. Uvodoma je zbranim o pomenu razvoja sodobnih tehnologij spregovoril Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, nato pa je   predsednik uprave in generalni direktor Krke, Jože Colarič izpostavil temeljne poudarke uspešne zgodbe podjetja Krka iz Novega Mesta.

Na Forumu je bila, v okviru Panela 1, predstavljena: Pametna specializacija in pametni sistemi, je bilo predstavljena Strategija pametne specializacije, kot osnova za   oblikovanje strateško razvojnih inovacijskih partnerstev (PMiS). Predstavljen je bil SRIP Pametna mesta in skupnosti, ki deluje pod okriljem Instituta “Jožef Stefan”, ki je nacionalni koordinator za področje pametnih mest in skupnosti.   Hkrati je bilo posredovano vabilo podjetjem, da se pridružijo SRIP PMiS. 

S promocijo, spodbujanjem prepoznavnosti in smiselnosti vključevanja posameznih deležnikov, gospodarskih subjektov in raziskovalno-razvojnih ustanov, v partnerstvo SRIP PMiS bomo vzpostavili pogoje za preboj tehnološko naprednih rešitev, ki so plod domačega znanja, na svetovne trge.

Več fotografij in govor predstavnika SVRK, dr. Petra Wostnerja.

Interreg razpis, rok za prvo prijavo: 12. 12. 2018

Program Interreg Območje Alp je 19. 9. objavil razpis: na voljo je 25 milijonov evrov. Razpis je dvostopenjski, rok za oddajo prijavnic na prvi stopnji je 12. 12. 2018.

Dne 11. 10. 2018, od 9. do 13.  ure, bo v hotelu Union v Ljubljani potekal Nacionalni informativni dan.

Na informativnem dnevu bodo predstavljene vsebinske usmeritve programa in razpisa, administrativni pogoji in postopki razpisa, finančni pogoji ter ostale informacije za prijavitelje. Prijave možne do 4. 10. 2018.

IJS in SRIP PMiS, kot podpornik energetske učinkovitosti na MOS 2018

Dne 11. 09. 2018 je CER d.o.o. organiziral v sklopu MOS 2018, dogodek: “Dodatne spodbude za nove naložbe v energetsko učinkovitost ter obnovljive vire malih in srednjih velikih podjetij”.

IJS in SRIP PMiS sta bila aktivno vključena, kot podpornika dogodka.

Mag. Marko Šolinc je predstavil možnosti, ki jih ponuja EKO Sklad

Podjetja: Petrol, Resalta, Termoshop in Plan net solar so predstavila primere dobrih praks energetsko učinkovitih rešitev.

Čestitamo organizatorju k izvrstno izpeljanemu dogodku: MOS2018_09_11CER.

 

 

MGRT: Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

MGRT je včeraj objavil razpis za pilotne projekte.

Vsa dokumentacija je dosegljiva na povezavi. Skupna vrednost razpisanih sredstev znaša: 56.602.502,29 eur.

Rok za sprejem razpisne dokumentacije je 23. 10. 2018, do 15:54 ure. Za dodatne informacije se obrnite na naslov: gp.mgrt(at)gov.si

 

SVRK: S4 in promocija delovanja SRIP-ov

Na spletni strani SVRK je dostopna nova prezentacija »Strategija pametne specializacije, S4«, ki predstavlja  izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo. V njej najdete zbrane na enem mestu ključne podatke o tem kar je bilo na tem področju narejeno do sedaj, med drugim:

  • da so bili ukrepi realizirani več kot 99 %, s predstavitvijo ključnih instrumentov,
  • da se članstvo SRIP-ov povečuje, tako z vidika tipa članov (82 % podjetij), kot z vidika velikostne strukture podjetij (79 % MSP-jev) ter z vidika delitve članov po regijah Zahod / Vzhod,
  • pregled aktivnosti vseh SRIP-ov na enem mestu  (predstavitve ključnih projektov SRIP-ov, ki so jih le ti izvedli oz. so v izvajanju).

Spodbudni rezultati kažejo na nujnost nadaljevanja procesa pametne diverzifikacije, v smeri novih prodornih nišnih produktov in storitev v verigah dodanih vrednosti.

Angleška verzija S4.

Najava razpisa ERC SYNERGY GRANT 2019

ERC namerava objaviti 19. julija razpis Synergy Grant 2019 za sinergijske projekte z zaključnim rokom 8. november 2018. ERC Synergy Grant je namenjen podpori 2-4 odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami.

Novost tega razpisa je, da omogoča, da je eden izmed sodelujočih raziskovalcev (vendar ne tisti, ki je določen za korespondenco z ERC) zaposlen na instituciji drugje po svetu.

MIZŠ bo v petek 7. septembra 2018 organiziralo informativni dan, v podporo potencialnim prijaviteljem.

Vabilo s programom bo posredovano s strani MIZŠ, v avgustu.

SREČANJE ČLANOV SRIP PMiS in RIO: 4. julij 2018, GZS

V prostorih GZS je potekalo srečanje članov SRIP PMiS in RIO.

Šlo je za izmenjavo izkušenj in prikaz dobrih praks posameznih članov SRIP PMiS.  Mateja Elin Praznik je predstavila prihajajoče Prihajajoči razpisi raziskav in razvoja. Milan Mekinda je predstavil program IoT LoRaWAN.

Predstavniki MJU so predstavili idejo Razvojno inovacijskega oblaka RIO, ki bo na enem mestu združeval vse razpoložljive informacije vključenih deležnikov.

Vsebina je prikazana na Delavnica04072018_GZS_IKT_HM.

Celotna vsebina spletnih predstavitev je dostopna na povezavi.