Informativna predstavitev SRIP PMiS

V četrtek, 2. 2., med 9h in 12h, v Veliki predavalnici IJS, bo informativna prireditev za SRIP PMiS. Predstavili bomo naloge partnerstva in kratkoročne načrte.

Program:
9:00 – prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor IJS: pozdravni nagovor

9:10 – dr. Peter Wostner, vodja Službe za koordinacijo pametne specializacije, SVRK: Strategija pametne specializacije in Strateška razvojno inovacijska partnerstva

9:20 – Martin Pečar, generalni direktor SRIP Pametna mesta in skupnosti: predstavitev dosedanjih aktivnosti SRIP PMiS in načrti za naprej

9:30 – Martin Pečar in doc. dr. Gregor Papa, svetovalec SRIP PMiS – predstavitev osnutka akcijskega načrta

10:30 – razprava o razvojnih potrebah slovenske industrije

12:00 – zaključek