Odprti podatki

V Sloveniji se že uveljavlja princip odprtih podatkoh – zbira in objavlja se veliko podatkov s področja javne uprave.
Več informacij je na portalu OPSI.