Konferenca Empowering Smart solutions for better cities

Mesta po vsej Evropi sodelujejo v projektih t.i. pametnih mest, da bi razvila in predstavila inovativne rešitve za pospešitev prehoda mest na nizkoogljično, trajnostno in posledično bolj konkurenčno gospodarstvo.

V organizaciji Smart Cities Information System (SCIS) in Evropske Komisije bo 2. in 3. oktobra v Budimpešti potekala konferenca pod naslovom Empowering smart solutions for better cities, ki si prizadeva spodbuditi replikacijo tehnoloških rešitev, dobrih praks in učenja med mesti in podjetji.
Konferenca bo združila ustvarjalce rešitev in odločevalce na področju urbanističnega načrtovanja, trajnostne energije, mobilnosti, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, pametnih poslovnih modelov in inovacij, usmerjenih v uporabnike. Predstavniki mest bodo razpravljali o preoblikovanju evropskih mest, medtem ko bodo projekti pametnih mest predstavili inovativne rešitve in razpravljali o ključnih korakih na poti k pametnejšemu mestu.

Več informacij o konferenci in registracija