EU pobuda za oblikovanje skupine strokovnjakov za umetno inteligenco

Umetna inteligenca preoblikuje naše gospodarstvo in družbo.

Evropska komisija bo sodelovala z vsemi deležniki v Evropi, da bi omogočila odprto razpravo o vseh vidikih razvoja umetne inteligence in njenem vplivu na gospodarstvo in družbo v celoti.

Na podlagi te pobude bo oblikovana skupina strokovnjakov za področje umetne inteligence, ki bo delovala kot usmerjevalna skupina.

Več informacij najdete na spletni strani.