Program Interreg ADRION je 26. 3. 2018 odprl 2. javni razpis

Program Interreg ADRION je 26.3.2018 odprl 2. javni razpis za projekte iz Prednostne osi 2 – turizem in okolje.

Razpis, kjer je na voljo 34,3 MEUR EU sredstev, bo odprt do 26. 06. 2018.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na programski spletni strani.

Nacionalni informativni dan bo 16. 04. 2018 v Ljubljani.

Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani.