Center Pametna mesta in skupnosti in Center Tovarne prihodnosti je za svoje člane organiziral 4 urno predavanje, na temo novih razpisov

  • povratna in nepovratna sredstva v 2019,
  • splošni pregled napovedanih razpisov 2019,
  • poudarki, usmeritve in novosti na področju nacionalnih razpisov, praktični nasveti za dobro pripravo projekta,
  • 10 najpogostejših napak pri projektnem poročanju, primer dobre prakse,
  • kratek pregled aktualnih razpisov v Sloveniji,
  • EU razpisi; aktualni programi za obdobje 2019 – 2020 in novosti v okviru EU razpisov,
  • kakšna naj bo projektna ideja, da ustreza razpisom v okviru Obzorja.

Delavnica je potekala v prostorih GZS , dne 7. 2. 2019. Podjetje RR CO d.o.o. je, skupaj s predstavnikom SVRK-ja predstavilo aktualne in planirane razpise v letu 2019, v Sloveniji in na nivoju EU, za področje pametnih mest in tovarn prihodnosti.