Razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij, rok za oddajo vlog 19. 04. 2019

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 14/2019 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2019 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in vstopila na trg.

Do 26. marca 2019 imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2019, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevala pri javnem razpisu P2 2019. Rok za oddajo vlog je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.