Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019, rok za prijavo 24. 05. 2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje Javni razpis za financiranje podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je financiranje usposabljanja organizatorjev izobraževanja odraslih in izobraževalcev pri izvajalcih izobraževalnih programov, ki so vpisani v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ pri Zavodu RS za zaposlovanje  in promocijskih aktivnosti za vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje s poudarkom na starejših odraslih.

Razpisno dokumentacijo in besedilo javnega razpisa najdete na spletni povezavi.