Direktorica SRIP PMiS, dr. Nevenka Cukjati, v komisiji za izbiro Energetsko napredne občine na konferenci En.občina & En.management 019

Letošnja konferenca En.občina & En.management 019 je potekala v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami ter z Institutom »Jožef Stefan« (IJS) in SRIP PMiS 14. 06. 2019 v Kristalni palači.

Gre za konferenco energetskih menedžerjev iz lokalnih skupnosti, industrije in podjetniškega sektorja s podelitvijo nagrad energetsko najbolj prodornim slovenskim občinam. Vodja Centra SRIP Pametna mesta in skupnosti in direktorica Operacije SRIP PMiS na Institutu “Jožef Stefan”, dr. Nevenka Cukjati, je bila na konferenci članica komisije za izbiro Energetsko napredne občine.

Razglasitev energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji: v kategoriji malih občin je zmagala Občina Poljčane, v kategoriji srednje velikih Občina Bled, v kategoriji mestnih občin pa Mestna občina Ljubljana.

Podelitev