Javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc, rok za prijavo 30. 10. 2019

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije razpisuje v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« javno povabilo – podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Namen javnega povabila je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilji javnega povabila so:
– podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,
– krepitev kompetenc starejših zaposlenih,
– večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

Več o javnem povabilu na spletni povezavi.