Razpis Spodbujanje razvoja trajnostnega turizma in kapacitet prek transnacionalnega sodelovanja, rok za prijavo 24. 10. 2019

Evropska komisija – program COSME razpisuje razpis z namenom krepitve konkurenčnosti in trajnosti turističnega sektorja.

Vrednost razpisa je 5.000.000 EUR. Najvišje sofinanciranje posameznega projekta je 1.000.000 EUR, do 75 % upravičenih stroškov.

Prijavo lahko odda le konzorcij, ki ima vsaj 5 in največ 10 članov/partnerjev. Partnerji morajo predstavljati različne pravne osebe, ki prihajajo iz najmanj 5 upravičenih držav (države članice EU ter države, ki sodelujejo v programu COSME). V konzorciju lahko sodelujejo tudi nevladne organizacije.

Več informacij o razpisu si oglejte na spletni povezavi.