Vabilo na posvet Uvedba 5G v Sloveniji

Evropska komisija je septembra 2016 sprejela Akcijski načrt za 5G v Evropi, ki velja tudi za Republiko Slovenijo. Akcijski načrt predvideva delno uvedbo 5G omrežij in tehnologij v vseh državah članicah EU do leta 2020.

06. 09. 2019 bo v Hiši EU potekal posvet, namenjen državnim organom, agencijam, operaterjem in strokovni javnosti, ki pripravljajo strategije na državni ravni ali ravni podjetij in se hkrati zavedajo pomembnosti usklajenega, celovitega in pravočasnega delovanja države, kar bo nujno za ohranjanje konkurenčne prednosti na domačem in globalnem trgu. 

Več o dogodku tukaj.