100 % sofinanciranje za delo na inovacijah v malih in srednjih podjetjih, rok za prijavo 15. 01. 2020

Evropska komisija je v novi pilotni akciji v okviru Horizon 2020 objavila razpis za mala in srednja podjetja, ki se lahko prijavijo za 100 % financiranje zaposlenih, t.i. “inovacijskih sodelavcev” s specifičnimi znanji, ki jih podjetja ne najdejo v slovenskem okolju. Razpis zagotavlja 4 mio EUR za približno 115 upravičencev.

Majhna in srednje velika podjetja se pri inoviranju vse prepogosto srečujejo s težavami dostopati do veščin in najnovejših tehnoloških spoznanj kot tudi z omejeno zmožnostjo ustreznega upravljanja inovacijskega procesa. Z razpisano objavo se bo tista podjetja, ki lahko izkažejo, da za uresničitev njihove inovativne ideje na nacionalni ravni nimajo ustrezne podpore, podprlo z možnostjo enoletnega sodelovanja z vrhunskim raziskovalcem.

Več o razpisu tukaj.