Javni razpis P4D 2019 -2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, rok za oddajo 18. 11. 2019 in 20. 12. 2019

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P4D 2019 -2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanja dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Cilji javnega razpisa so:
– izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
– izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
– povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 124 operacij oz. podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%. 

V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvajala:

 • Digitalno transformacijo ključnih proizvodni in poslovnih procesov
  • Izboljšanje izkušnje kupca,
  • učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov,
  • razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, 
  • vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov,
  • razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture,
  • kibernetsko varnost in o Industrija 4.0.
 • Tehnološko opremljenost
  • Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja, ki:

 • imajo na dan oddaje vloge najmanj 5 zaposlenih,  
 • izvajajo aktivnosti v celoti na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija, poslovna enota oz. podružnica je vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge,  
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge,
 • imajo ob oddaji vloge pripravljeno digitalno strategijo, ki zajema celotno stanje digitalizacije v podjetju in akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije na vsaj naslednjih ključnih področjih (izkušnje kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost, industrija 4.0)

Več informacij z razpisno dokumentacijo tukaj.