AAL: Javni razpis za sofinanciranje IKT projektov na področju aktivnega staranja za leto 2020, rok za prijavo 22. 05. 2020

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa skupnega programa Podpora iz okolja pri samostojnem življenju za leto 2020. Program AAL  je namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših z uporabo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Skupni program AAL je namenjen spopadanju z izzivom staranja prebivalstva z določanjem zakonskega in organizacijskega okvira za obsežno evropsko sodelovanje med državami članicami o uporabnih raziskavah ter inovacijah na področju IKT za prijetno staranje v informacijski družbi. Glavna dejavnost skupnega programa ALL so raziskovalne, razvojne in inovacijske dejavnosti. Izvajajo se prek skupno financiranih nadnacionalnih projektov, ki vključujejo partnerje iz vsaj treh različnih sodelujočih držav.

Tema v letu 2020: Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions

Na razpis se lahko prijavijo le organizacije, ki so eksplicitno opredeljene v nacionalnih kriterijih, ki so objavljeni skupaj z razpisno dokumentacijo.  

Več o razpisu tukaj.