DOBA Fakulteta, članica SRIP PMiS, podpisala Slovensko nacionalno deklaracijo

DOBA Fakulteta je podpisala Slovensko nacionalno deklaracijo za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo.

Kot navedeno v deklaraciji ↗, verjamejo, da »se z digitalno preobrazbo družbe odpira edinstvena razvojna priložnost preobraziti slovenska mesta, vasi in skupnosti v pametna in trajnostna okolja, ki bodo vsem prebivalcem omogočila boljše pogoje za življenje in delo …«.