Posvetovanje o novem mehanizmu za financiranje projektov obnovljivih virov energije: rok 3. 6. 2020

EU Komisija prek javnega posvetovanja do 3. junija zbira mnenja in predloge o predlogu pravil za vzpostavitev novega mehanizma za financiranje projektov s področja obnovljivih virov energije. Glavni cilj mehanizma bo spodbuditi države članice k tesnejšemu sodelovanju pri uresničitvi nacionalnih in skupnih ciljev. Nov mehanizem naj bi prav tako pripomogel k bolj stroškovno učinkoviti izvedbi projektov za izrabo obnovljivih virov energije v EU na območjih, kjer so geografske in naravne danosti za to boljše.