Predlogi Evropske komisije za povečanje trgovine med EU in sosednjimi državami

Evropska komisija je sprejela sveženj predlogov za povečanje trgovine med Evropsko unijo in sosednjimi državami, med katere sodijo tudi države Zahodnega Balkana. Več