Prihajajoči razpisi v okviru programa Digital Europe 2021-2022

Program Digital Europe bo okrepil kritične digitalne zmogljivosti EU s poudarkom na ključnih področjih umetne inteligence (AI), kibernetske varnosti, naprednega računalništva, podatkovne infrastrukture, upravljanja in procesiranja ter njihovi integraciji in najboljših primerih uporabe za kritične sektorje, kot so energija in okolje, proizvodnja, kmetijstvo in zdravje. Program Digital Europe bo predlagatelje aktivno spodbujal k vključitvi digitalnih inovacij Obzorje Evropa / Obzorje 2020, ki kažejo potencial v skladu s kazalnimi sistemi JRC Innovation Radar metodologije. Program je usmerjen tudi v izboljšanje in usposobljanje za zagotavljanje delovne sile za te napredne digitalne tehnologije. Podpira industrijo, SME-je in javno upravo pri njihovi digitalni preobrazbi z okrepljeno mrežo evropskih digitalnih inovacijskih stičišče. Digitalna Evropa bo pospešila okrevanje in spodbudila digitalno preobrazbo Evrope.

Trenutno končni proračun še ni določen. Proračunski deleži (po trenutnih cenah) za posamezno temo so okvirni v znesku, ki je vključen v splošni sporazum o večletnem finančnem okviru z dne 10. novembra 2020 (na podlagi sporazuma EUCO iz julija 2020, tj. z 17,4-odstotnim deležem prvotnega predloga Komisije o 9,2 milijarde EUR po trenutnih cenah).

Osnutki programa Digital Europe z okvirnim opisom tem prihodnjih razpisov v letih 2021 in 2022: