Vabilo k sodelovanju v mehanizmu za financiranje projektov s področja obnovljivih virov energije

Evropska komisija je objavila anketo, prek katere do 15. februarja zbira informacije o interesu zasebnih investitorjev  za sodelovanje v mehanizmu za financiranje projektov s področja obnovljivih virov energije. Anketa je del priprav za objavo prvega razpisa za zbiranje ponudb. Mehanizem, ki je bil sprejet septembra 2020, je zdaj v fazi implementacije. Konec leta 2020 je Evropska komisija povabila države članice naj postanejo gostiteljice projektov ali naj prispevajo v shemo. 

Namen mehanizma je spodbuditi države članice k tesnejšemu sodelovanju pri izpolnjevanju individualnih in skupnih ciljev za povečanje deleža obnovljivih virov energije, ki bo vodilo do izvedbe stroškovno učinkovitejših projektov. Mehanizem naj bi državam in regijam pomagal, da bodo lažje izvedle projekte v času, ko so njihova gospodarstva zaradi krize pod pritiskom.
Anketa za zasebne investitorje in Spletna stran z informacijami o mehanizmu