S povezavo petih projektov je predviden razvoj načrta za sistem na področju okoljske inteligence

Podpisan je sporazum med petimi projekti Evropskega sveta za inovacije (EIC) Sledilec  (EIC Pathfinder)/ FET Proactive (proaktivne prihodnje in nastajajoče tehnologije). Namen sporazuma je pripraviti načrt za sistem okoljske inteligence. Med 87 predlogi projektov, ki so prispeli na razpis (Environmental Intelligence call), so bili izbrani projekti  I-Seed, RAMONES, ReSET, SMARTLAGOON in WATCHPLANT. Partnerji v projektih bodo sodelovali tako, da ne bo podvajanj aktivnosti, izmenjavali si bodo dobre prakse in tehnologije, z namenom, da bo učinek večji, kot če bi projekte izvajali ločeno.

  • Spletna stran z informacijami za potencialne partnerje TUKAJ.
  • Vodnik za partnerje TUKAJ.
  • Posnetek pripravljalnega sestanka TUKAJ.
  • Orodje za iskanje partnerjev TUKAJ.
  • Spletna stran z informacijami o Dnevnih regij in mest TUKAJ.