Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Ali je javni razpis primeren za nas:

  • smo mikro / malo / srednje veliko podjetje, opravljamo gospodarsko dejavnost v Republiki Sloveniji in smo organizirani kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
  • nameravamo samostojno razstavljati na sejmu v tujini,
  • sejem je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoData Base ali AUMA,
  • sejem je mednaroden (na zadnjem zaključenem sejmu je bilo med vsemi razstavljavci vsaj 10 % tujih razstavljavcev),
  • sejem se še ni zaključil,
  • na zadnji dan preteklega meseca smo imeli zaposleno vsaj eno osebo.

V javnem razpisu so objavljeni vsi pogoji za kandidiranje, v razpisni dokumentaciji pa način njihovega preverjanja.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja: največ do 13.136,76 EUR.

Več informacij TUKAJ