IKT HM: spletna delavnica “Nepovratna sredstva za razvoj digitaliziranih izdelkov in storitev”, 15. 04. 2021, med 9.00 in 13.00

Delavnico organizira IKT horizontalna mreža, ki je opredeljena kot skupek omogočitvenih tehnologij in kompetenc ter je s svojimi aktivnostmi podpora vsem SRIP-om.

Cilj delavnice je povezovanje članov SRIP za skupen razvoj produktov preko prijav na ustrezne razpise, pri čemer bo glavni poudarek na uporabi digitalnih rešitev z vseh področij IKT horizontalne mreže. Tematika na delavnici bo tudi e-zdravje. Na delavnici boste spoznali tudi priložnosti iz nacionalnega finančnega okvirja in glavnih projektnih priložnosti za 2021-2022 za domenska področja in IKT v okviru Horizon Europe ter Digital Europe programa.

Spletna delavnica je za člane vseh SRIP-ov brezplačna.

Več o sami delavnici, dnevnem redu in prijavi lahko najdete na tej povezavi.