Evropska komisija je sprejela nov evropski program za inovacije

Evropska komisija je sprejela nov evropski program za inovacije, ki naj bi Evropi pomagal pri razvoju novih tehnologij za reševanje najbolj perečih družbenih izzivov in njihovem uvajanju na trg. Program vsebuje 25 namenskih ukrepov v okviru petih vodilnih pobud. Zagonskim podjetjem in podjetjem v razširitveni fazi naj bi omogočil lažji dostop do financiranja, inovatorjem omogočil preskušanje novih zamisli z regulativnimi peskovniki.