Evropska komisija predstavila Akcijski načrt za digitalizacijo energetskega sistema

Evropska komisija je predstavila Akcijski načrt za digitalizacijo energetskega sistema, v katerem navaja, kako lahko nove tehnologije prispevajo k izboljšanju učinkovite rabe virov energije, olajšajo vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje. Predstavila je ukrepe za večjo souporabo podatkov, spodbujanje naložb v digitalno elektroenergetsko infrastrukturo in krepitev kibernetske varnosti. Ker je za podatkovne centre in zaradi vse večjega povpraševanja po spletnih storitvah potrebnih vedno več virov iz energetskega sistema, so v načrtu opisani tudi načini za ločitev energetskega odtisa sektorja informacijsko-komunikacijskih tehnologij od eksponentne rasti podatkov.