Dogodek mreženja »Zdravje, kakovost življenja in zdrav življenjski slog«, 4. 10. 2023 med 8.00 in 16.00 v Hotelu Bernardin, Portorož in preko spleta, potrebna je prijava

Znanstveno-raziskovalno središče Koper vabi na dogodek mreženja »Zdravje, kakovost življenja in zdrav življenjski slog«, ki bo potekal 4. 10. 2023 med 8.00 in 16.00 v Hotelu Bernardin, Portorož.

Dogodek mreženja je organiziran v sklopu projekta KRPAN (Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih), ki ga sofinancira Evropska komisija iz načrta Next GenerationEU oziroma iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter v sodelovanju z Inštitutom za kineziološke raziskave (IKARUS) vzporedno z mednarodno konferenco Otrok v gibanju. Cilj dogodka mreženja je pomoč pri iskanju priložnosti za povezovanje raziskovalcev in raziskovalk iz različnih raziskovalnih institucij in drugih organizacij ter potencialno formiranje konzorcijev za prijave na projekte Obzorja Evropa.

Potrebna je prijava.