Inovativna platforma v okviru projekta INDUSAC

V okviru projekta INDUSAC, pri katerem sodeluje član SRIP PMiS, Institut »Jožef Stefan«, je bila vzpostavljena inovativna platforma. INDUSAC, ki je kratica za »Industry-Academia Collaborations – Sodelovanje med industrijo in akademsko sfero«, je več kot le projekt, je vizija. Gre za spodbujanje inovacij, pospeševanje sodelovanja in napredek industrije s povezovanjem akademske sfere, industrije in najbistrejših študentskih umov. Cilj projekta je razviti in potrditi najsodobnejši mehanizem sodelovanja med industrijo in akademsko sfero, ki temelji na načelih oblikovanja, osredotočenega na človeka, in omogoča hitro soustvarjanje projektov.